Sprawdzone bramy przeciwpożarowe

Małkowski-Martech S.A.

Spółka jest producentem bram przeciwpożarowych, stanowiących główny pasywny element zabezpieczeń przeciwpożarowych w wielu budynkach użyteczności publicznej i wielkogabarytowych. Spółka oferuje bramy kurtynowe, bramy przesuwne i opuszczane oraz bramy segmentowe i przeciwpożarowe kurtyny okienne. Oferta Spółki skierowana jest przede wszystkim do użytkowników i zarządców powierzchni biurowych, handlowo-usługowych, powierzchni przemysłowych, powierzchni magazynowych, zakładów opieki zdrowotnej oraz obiektów mieszkalnych (przede wszystkim apartamentów i hoteli).

więcej ›

Kontakt dla inwestorów

Czekamy na Państwa zapytania związane z inwestycją w akcje MAŁKOWSKI-MARTECH S.A. Jesteśmy do Państwa dyspozycji pod adresem e-mail:
inwestorzy@malkowski.pl

28.06.2016
Zmiana w składzie Zarządu Spółki Małkowski-Martech S.A.
28.06.2016

Zarząd Małkowski-Martech S.A. informuje, iż w dniu 21 czerwca 2016r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę o odwołaniu ze składu Zarządu, z dniem bieżącym, pana Sławomira Lubczyńskiego, pełniącego funkcję Członka Zarządu.

05.10.2015
Zmiana w składzie Zarządu Spółki Małkowski-Martech S.A.
05.10.2015

Zarząd Małkowski-Martech S.A. informuje, że w dniu 24 września nastąpiła zmiana na stanowisku Prezesa Zarządu. Pana Zenona Małkowskiego zastąpił na tym stanowisku Pan Marcin Małkowski.
 

09.07.2015
Zamiar sprzedaży większościowego pakietu akcji przez akcjonariuszy Małkowski-Martech S.A.
09.07.2015

Zarząd Małkowski-Martech S.A. informuje, że w dniu 08 lipca 2015 roku został zaparafowany projekt umowy ewentualnej sprzedaży 88 % akcji Spółki Akcyjnej pod firmą „Małkowski-Martech, przewidujący sprzedaż tego pakietu akcji na rzecz Projprzem S.A. za łączną cenę nie wyższą niż 10.500.000 PLN, która finalnie w drodze wzajemnych negocjacji może zostać obniżona.Obecnie Spółka Akcyjna Małkowski-Martech działa na rynku polskim, gdzie marka Martech jest inwestorom bardzo dobrze znana. Funkcjonowanie w Grupie Kapitałowej Projprzem da Spółce nowe możliwości zwiększenia sprzedaży na rynkach eksportowych, na których obecne są produkty marki PROMStahl. Zarząd ocenia, iż zmiana większościowego akcjonariusza wpłynie na dynamiczny rozwój Spółki.

04.08.2014
Wyniki Spółki Małkowski-Martech S.A. po II kwartale 2014r.
04.08.2014
Jeden z głównych graczy na rynku biernych zabezpieczeń przeciwpożarowych, Małkowski-Martech S.A., opublikował raport za II kwartał 2014r. W raportowanym okresie Spółka zanotowała wzrost sprzedaży i dodatnią rentowność. 
14.07.2014
Nowy Wiceprezes Spółki
14.07.2014

Informujemy, iż w dniu 11 lipca 2014r. decyzją Rady Nadzorczej na wniosek Zarządu Pan Marcin

Małkowski został powołany na stanowisko Wiceprezesa Zarządu spółki Małkowski-Martech S.A.