12.10.2018
Certyfikat ISO

Z przyjemnością informujemy o uzyskaniu przez firmę Małkowski-Martech S.A. certyfikatu Systemu Zarządzania Jakością, potwierdzający spełnienie wymagań normy PN-EN ISO 9001:2015-10 w zakresie: projektowania, produkcji, montażu i serwisu wyrobów z zakresu biernych zabezpieczeń przeciwpożarowych.

 

15.11.2018
Publikacja raportu kwartalnego za III okres 2018r .

Małkowski-Martech S.A. opublikowała raport finansowy za III kwartał 2018r.

12.10.2018
Publikacja raportu kwartalnego za II okres 2018 r.

Małkowski-Martech S.A. opublikowała raport finansowy za II kwartał 2018r.

18.01.2018
Terminy publikacji raportów okresowych w 2018r.

Zarząd Małkowski-Martech S.A. informuje o terminach publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2018 r.
 

14.02.2018
Publikacja raportu kwartalnego 4/2017

Małkowski-Martech S.A. opublikowała raport finansowy za czwarty kwartał 2017r.

13.11.2017
Spółka opublikowała wyniki finansowe za III kwartał 2017r.

Spółka Małkowski-Martech S.A. opublikowała najnosze wyniki finansowe za miniony kwartał bieżącego roku.