MAŁKOWSKI - MARTECH S. A.

Konarskie, ul.Kórnicka 4, 62-035 Kórnik


e-mail biuro@malkowski.pl

tel. centrala + 48 61 222 75 00
fax             + 48 61 222 75 01

 

 

 

 

 

NIP 123-00-29-611
KRS 0000350585 Sąd Rejonowy w Poznaniu,

VIII Wydział Gospodarczy
Kapitał Akcyjny 804 040zł