MAŁKOWSKI - MARTECH S. A.

Konarskie, ul.Kórnicka 4, 62-035 Kórnik


 

tel. centrala + 48 61 222 75 00
fax              + 48 61 222 75 01

e-mail          biuro@malkowski.pl

 

 

Zapytania ofertowe:

e-mail            handel@malkowski.pl

 

 

 

NIP 123-00-29-611
KRS 0000350585 Sąd Rejonowy w Poznaniu,

VIII Wydział Gospodarczy
Kapitał Akcyjny 804 040zł