Drukuj

Przeciwpożarowe bramy kurtynowe Marc-Ok są przeznaczone do oddzielenia stref pożarowych zgodnie z obowiązującymi przepisami przeciwpożarowymi.


Są elastycznymi zamknięciami stref przeciwpożarowych i ze względu na niewielkie wymagania w zakresie warunków zabudowy stanowią idealne rozwiązanie wszędzie tam, gdzie dysponujemy bardzo małą ilością miejsca wokół otworu. Mają zastosowanie głównie w obiektach magazynowych, centrach logistycznych i garażach podziemnych.

zasada działania

Płaszcz kurtyny nawinięty jest na wał i utrzymywany w pozycji otwartej przez hamulec napędu elektrycznego. W przypadku zagrożenia pożarowego płaszcz kurtyny zostaje zwolniony i rozwija się zamykając strefę pożarową.

Budowa

  • jedyna w Europie kurtyna przeciwpożarowa, która przy grubości płaszcza 9mm waży zaledwie 6kg/m2 
  • płaszcz kurtyny jest nawinięty na wał i zamocowany między prowadnicami – zespół ten jest osłonięty systemem osłon;
  • standardowo wszystkie elementy obudowy bramy występują w ocynku;
  • doskonale pasuje do zabudowy z bramammi użytkowymi - jako brama zespolona
  • wzdłuż dolnej krawędzi płaszcza umieszczona jest dolna listwa obciążająca;
  • w kurtynach o szerokości większej niż 5 m są stosowane rolki podpierające wał. 
Parametry
techniczne

Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych:
2310-CPR-W1198

Klasa odporności ogniowej:

  • EI60/EW120 - 20000x6000mm,
  • przy EI60 tylko 3,6kW/m

Zalety: 

  • przy świetle otworu 210cm - nadproże tylko 25 cm wysokości i szerokości
  • zgłoszenie patentowe