Zarząd Małkowski-Martech S.A. informuje, iż raporty okresowe w roku obrotowym 2018 r. będą przekazywane w następujących terminach:

Raport za IV kwartał 2017 roku: 14 luty 2018
Raport za I kwartał 2018 roku: 15 maja 2018
Raport za II kwartał 2018 roku: 14 sierpnia 2018
Raport za III kwartał 2018 roku: 14 listopada 2018
Raport roczny za 2017 rok: 27 kwietnia 2018.