Przejdź do strony: Aktualności
Przejdź do strony: Certyfikat ISO

Zarząd

 

 

Marcin Małkowski

Prezes Zarządu Spółki Małkowski-Martech S.A.

Absolwent Wydziału Informatyki Politechniki Poznańskiej oraz studiów Atlanta MBA Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.   
Doświadczenie zawodowe zdobył pracując w branży budowlanej i informatycznej. Od kilkunastu lat aktywnie uczestniczy w najistotniejszych projektach realizowanych przez Spółkę Małkowski-Martech S.A. Jednym z jego najważniejszych osiągnięć jest
koordynacja największej inwestycji w historii firmy - budowy terminala LNG w Świnoujściu.

 

Zenon Małkowski

Prezes Zarządu Spółki Małkowski-Martech S.A. w latach 2004-2015

Obecnie Doradca Techniczny Spółki Małkowski-Martech S.A.

Przewodniczący Rady ds. Certyfikacji w Instytucie Techniki Budowlanej;
Wiceprezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Producentów Zabezpieczeń P-poż. I Sprzętu Ratowniczego;
Wiceprzewodniczący grupy GS-1 w Zakałdzie Aprobat Technicznych ITB;
Członek Komisji Komitetów Technicznych nr 169 i 180;
Biegły Sądowy w dziedzinie Ochrony Pożarowej;
Posiadacz wielu patentów ( w tym europejskiego) i licznych wzorów użytkowych;
Założyciel firmy Unima


Przejdź do strony: Misja firmy
Przejdź do strony: Nasz zespół
Przejdź do strony: Zarządzanie jakością
Przejdź do strony: Dotacje UE
Przejdź do strony: Zapytania ofertowe
Przejdź do strony: Współpraca
Przejdź do strony: Historia