Publikacja raportu kwartalnego za II kw 2019

Raport okresowy za drugi kwartał 2019