24.05.2017
Zarząd Małkowski-Martech S.A. informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Zarząd Małkowski-Martech S.A. informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki na dzień 19 czerwca 2017 roku.

25.06.2016
Zmiana w składzie Zarządu Spółki Małkowski-Martech S.A.

Zarząd Małkowski-Martech S.A. informuje, że w dniu 24 września nastąpiła zmiana na stanowisku Prezesa Zarządu. Pana Zenona Małkowskiego zastąpił na tym stanowisku Pan Marcin Małkowski.

22.12.2016
Harmonogram publikacji raportów dotyczących Spółki w 2017 roku

Zarząd Małkowski-Martech S.A. podał do wiadomości harmonogram publikowania raportów okresowych w 2017 roku.

16.05.2017
Publikacja raportu kwartalnego 1/2017

Małkowski-Martech S.A. opublikowała raport finansowy za pierwszy kwartał 2017r.

22.09.2016
Firma Małkowski-Martech S.A. realizuje nowy projekt współfinansowany ze środków UE

Z przyjemnością informujemy, że firma Małkowski-Martech S.A. w miesiącu wrześniu 2016r. rozpoczęła realizacje projektu: „Rozwój firmy Małkowski-Martech S.A. poprzez eksport produktów: bram i drzwi przeciwpożarowych – w oparciu o Plan Rozwoju Eksportu”.

 

 

 

14.07.2014
Nowy Wiceprezes Spółki

Informujemy, iż w dniu 11 lipca 2014r. decyzją Rady Nadzorczej na wniosek Zarządu Pan Marcin

Małkowski został powołany na stanowisko Wiceprezesa Zarządu spółki Małkowski-Martech S.A.