Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych w Białymstoku to jedna z największych
i najbardziej wymagających inwestycji w województwie podlaskim. Została wytypowana jako jeden z 30 projektów komunalnych do konkursu TOP Inwestycje Komunalne 2016 roku. W spalarni, dzięki termicznemu unieszkodliwianiu odpadów, produkowana jest odnawialna energia elektryczni cieplna. Obiekt jest elementem wzorcowo zorganizowanego w skali Polski systemu gospodarki odpadami, obejmującego również wdrożenie selektywnej zbiórki odpadów. Cały zespół jest nowoczesnym projektem, wymagającym specjalistycznych rozwiązań.

Wyzwanie projektowe - skośna brama opuszczana wytrzymująca napór 3,5 tony

Specjalnie dla bunkra spalarni została zaprojektowana brama opuszczana montowana po skosie, której budowa oraz poszycie zostało starannie dobrane w kooperacji z grupą projektową. Bunkier jest ważnym elementem części budowlanej instalacji spalania odpadów i wymaga bardzo indywidualnie zaprojektowanych rozwiązań. Brama zamykająca bunkier stanowi rozwiązanie, nie tylko funkcjonalne i bezpieczne pod względem pożarowym, ale także zsynchronizowane z całym systemem obiektu. Bardzo trudne warunki pracy bramy (zapylenie, napór ponad 3 ton śmieci, korozyjność i wysokie parametry ognioodporności) okazały się wyzwaniem ambitnym, ale w pełni wykonalnym.  

 

PODOBNE ROZWIĄZANIE POMOGLIŚMY ZAPROJEKTOWAĆ W:

  • Centrum Zagospodarowania Odpadów w Czempiniu;
  • Spalarni Odpadów w Koninie;
  • Spalarni Odpadów w Szczecinie;
  • Spalarni Odpadów w Poznaniu.