Charakterystyka projektu:

Większość zabezpieczeń przeciwpożarowych zamontowanych na obiekcie zaprojektowała, wyprodukowała i zamontowała Małkowski-Martech S.A.

Koncepcja projektowa Fernando Menisa uzyskała uznanie na forum ogólnopolskim i międzynarodowym. Projekt sali na Jordankach otrzymał w 2010 roku nagrodę na Festiwalu Architektury Światowej (WAF) w Barcelonie jako najlepszy kulturalny obiekt przyszłości. Projekt podkonstrukcji stalowej sali zdobył pierwsze miejsce w kategorii Inżynieria w międzynarodowym konkursie Tekla Global Bim Awards 2014.

CKK Jordanki otrzymało I Nagrodę Jury w konkursie Bryła Roku 2015.

Brama akustyczna:
- brama opuszczana 1-skrzydłowa klasy EI 120

Zespół Bram Teatralnych:
- dwie bramy opuszczane 1-skrzydłowa klasy EI 120
- brama rozwierna o wysokości 5m EI 60
- brama kurtynowa w klasie EW120/E120

Bramy zamykające inne sale i pomieszczenia techniczne:
- bramy rozwierne klasy EI 60
- bramy rolowane klasy EI 30
- bramy przesuwne 2-skrzydłowe w klasie EI 120
 

Przy projektowaniu bram brano pod uwagę:

- specyfikę nowopowstającego obiektu
- wizję architektoniczną projektanta
- potrzebę wygłuszenia
- potrzebę współpracy bram z innymi urządzeniami sceny
- umieszczenie elementów napędowych, zabezpieczonych przed zasięgiem osób niepowołanych
- minimalizacja odległości miedzy elementami napędu i skrzydła uniemożliwiająca wypadnięcie skrzydła z prowadnic
- zastosowanie wyłącznika awaryjnego i automatycznych wyłączników krańcowych
- ograniczenie prędkości zamykania do poziomu < 0,2m/s

 

Charakterystyka:

Na potrzeby Centrum została zaprojektowana, we współpracy z projektantami, akustyczna brama przesuwna Marc-P o odporności ogniowej EI120. Zamontowana od strony widowni jedenastometrowa brama posiada wysoki współczynnik izolacyjności akustycznej 45 dB (spełnia wymagania izolacyjności akustycznej przegród wewnętrznych w budynkach zgodnie z normą PN-EN ISO 717-1:1999).

 

Dane projektu:

Nazwa inwestycji

Zabezpieczenie w bierne zabezpieczenia przeciwpożarowe nowopowstającego obiektu  CKK Jordanki

Inwestor

CKK Jordanki

Adres inwestycji

Aleja Solidarności 1-3, 87-100 Toruń

Wykonawca robót

Małkowski-Martech SA

Branża

Bramy przeciwpożarowe

Dodatkowe informacje

Referencje

Pliki do ściągnięcia

Bloki