Częste pytania

KONTAKT DO EKSPERTA TECHNICZNEGO

Zenon Małkowski 

tel. kom. + 48 601 728 316
e-mail: zenon@malkowski.pl 

                                                                                                   

 

 • Jakie są kolory standardowe bram? Co malowane jest w standardzie? (również Marc-K, Marc-Vro itp.)

Płaszcz bram wykonanych z blachy ocynkowanej powlekane są fabrycznie w podstawowych kolorach RAL – 7035, 9002. Standardowo malowana są wszystkie zewnętrzne elementy bramy. Nie dotyczy to wnętrza kieszeni wjazdowej i wnętrza toru, które występują w ocynku. Istnieje możliwość malowania tych elementów za dodatkową opłatą.

W przypadku kurtyn standardowo wszystkie elementy obudowy występują w ocynku. Przy składaniu  zamówienia można zamówić malowanie osłon, co jest dodatkowo płatne. 

 • Czy można stosować drzwi ewakuacyjne w bramach opuszczanych?

Budowa bram opuszczanych nie przewiduje możliwości zaprojektowania w nich drzwi. Aprobata techniczna nie zakłada też takiej ewentualności. W wypadku konieczności wystąpienia dodatkowej drogi ewakuacji należy skontaktować się z naszym zespołem projektowym, który opracuje najbardziej optymalne rozwiązanie.

 • Czy mogę sam zamontować bramę?

Bramy i kurtyny przeciwpożarowe to specjalistyczne wyroby, których montaż wymaga odpowiednich uprawnień. Tylko autoryzowane firmy, posiadające Certyfikat Autoryzacji Montażu (wydawany przez Producenta) mogą montować te produkty.

 • Gwarancja i częstotliwość przeglądów, kto może przeglądy wykonywać? Numer rozporządzenia o konieczności wykonywania przeglądów serwisowych?

Usługi serwisowe realizowane są przez zespoły wykwalifikowanych i doświadczonych pracowników naszej firmy lub firm podwykonawczych, które posiadają autoryzację producenta na prowadzenie serwisu bram ppoż. typu MARC, a serwisanci Obiektowy Certyfikat Autoryzacji Serwisu. Przypominamy, że przeglądy okresowe bram ppoż. powinny być wykonywane zgodnie z Dokumentacją Techniczno-Ruchową bram typu Marc nie rzadziej niż co 6 miesięcy.

Wymagania:

 1. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów - §3.2 „Urządzenia przeciwpożarowe (...) powinny być poddawane przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym zgodnie z zasadami i w sposób określony w Polskich Normach dotyczących urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic, w dokumentacji techniczno-ruchowej oraz instrukcjach obsługi, opracowanych przez ich producentów." §3.3 "Przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne powinny być przeprowadzane w okresach ustalonych przez producenta, nie rzadziej jednak niż raz w roku";
 2. Aprobaty Techniczne ITB;
 3. Dokumentacja Techniczno-Ruchowa.
 • Które bramy możemy wykonać w EX (wersja nieiskrząca)?

Bramy przesuwne (Marc-P), rozsuwane (Marc-R), opuszczane (Marc-O) i segmentowe (Marc-S) mogą być produkowane w wersji przeciwwybuchowej (nieiskrzącej). Te wyroby zostały przebadane pod kątem nieiskrzenia i  posiadają certyfikat badania typu EX, wydany przez Główny Instytut Górnictwa w oparciu o Dyrektywę 94/9/WE z dnia 23 marca 1994. Bramy spełniają zasadnicze wymagania bezpieczeństwa i ochrony zdrowia poprzez spełnieni wymagań normy PN-EN 13463-1:2010.

 • Co się stanie gdy podczas alarmu brama się zamknie, a będę chciał ją otworzyć? Co się stanie gdy będzie awaria zasilania na obiekcie, czy bramy spadną mi na głowę? Jak otworzyć bramę z napędem przy braku zasilania?

Bramy z napędem mają możliwość ręcznej obsługi w razie braku zasilania. Do zestawu centrali dołączany jest kluczyk do awaryjnego otwierania bramy. Istnieje też możliwość zastosowania akumulatora, który podtrzymuje pracę siłownika i umożliwia normalną obsługę bramy podczas braku przerwy w dostawie zasilania.

 • Dlaczego nie mogę używać bramy jako wjazdowej do garażu podziemnego?

Bramy przeciwpożarowe są wyrobami specjalistycznymi, które mają za zadanie oddzielić strefy pożarowe w określonym budynku. Ich podstawową funkcją jest zapewnienie pełnej ochrony przed rozprzestrzenianiem się ognia, co wpływa na konstrukcję i podstawowe właściwości (potwierdzone w badaniach i certyfikatach na poszczególne wyroby). Aby więc zapewnić pełną sprawność biernych zabezpieczeń przeciwpożarowych nie powinny być one montowane jako użytkowe. 

 • Jakie elementy projektu powinien przede wszystkim określić architekt, zanim zamówienie optymalnej bramy będzie możliwe?

Najważniejszym kryterium jest klasa odporności ogniowej i oczywiście warunki zabudowy, czyli ilość miejsca wokół zamykanego otworu. Te dwa kryteria są determinantami rodzaju wykorzystanej bramy. Z doświadczenia wiemy, że klienci często mylą klasy odporności ogniowej E, EW i EI, a ma to zasadniczy wpływ na warunki zabudowy i cenę. Dla przypomnienia (E) oznacza szczelność ogniową, (I) izolacyjność ogniową, a (W) promieniowanie. Miarą tych cech jest czas (wyrażony w minutach).

 

 

Przejdź do strony: Artykuły