Bramy kurtynowe MARC-K

Certyfikat zgodności ITB 1430/W

 

 

 

 

 

  Aprobata techniczna ITB nr AT-15-6002/2014  
 

 Aneks_1_AT-15-6002/2014

 

Dokumentacja Techniczno-Ruchowa

DTR_MARCK_NAPeD_E120_022013.pdf

DTR_MARCK_NAPeD_E90_032013.pdf

DTR_MARCK_NAPeD_EW120E120_042013.pdf

DTR_MARCK_NAPeD_EW120E120_072013.pdf

DTR_MARCK_NAPeD_EW90E90_022013.pdf

DTR_MARCK_TOPIK_E120_042013.pdf

DTR_MARCK_TOPIK_E90_042013.pdf

DTR_MARCK_TOPIK_EW120E120_022013.pdf

DTR_MARCK_TOPIK_EW90E90_022013.pdf

Dokumenty dodatkowe

Instrukcja_uzytkowania_kurtyny_z_zamkiem_topikowym.pdf

Instrukcja_uzytkowania_kurtyny_z_napedem_rurowym.pdf

serwis_info.pdf

serwis_zgloszenie.pdf

Osprzęt elektryczny dla kurtyny z napedem.zip

Bramy:

przesuwne Marc-P

rozsuwane Marc-R

opuszczane MARC-O

Certyfikat zgodności ITB 1428/W
 

 Aprobata techniczna ITB nr AT-15-5023/2015 

 

Dokumentacja Techniczno-Ruchowa

Marc-P

DTR_MARCP1_EI30__Z_NAPeDEM_VIC.pdf

DTR_MARCP1_EI30.pdf

DTR_MARCP1_EI60_i_120__Z_NAPeDEM_VIC.pdf

DTR_MARCP1_EI60_I_120.pdf

DTR_MARCP1D1_EI30.pdf

DTR_MARCP1D1_EI60_I_120.pdf

DTR_MARCP1D_EI30__Z_NAPeDEM_VIC_oraz_drzwiami_ppoz.pdf

DTR_MARCP1D_EI60_i_120__Z_NAPeDEM_VIC_oraz_drzwiami_ppoz.pdf

Marc-P(T) teleskopowe

DTR_MARCP2_EI30.pdf

DTR_MARCP2_EI30_z_napedem_VIC.pdf

DTR_MARCP2_EI60_I_120_wydanie_2.pdf

DTR_MARCP2_EI60_I_120_z_napedem_VIC.pdf

DTR_MARCP2D_EI30.pdf

DTR_MARCP2D_EI30_z_napedem_VIC_oraz_dzrzwiami_ppoz.pdf

DTR_MARCP2D_EI30_z_napedem_VIC_oraz_drzwiami_ppoz.pdf

DTR_MARCP3_EI60_I_120.pdf

DTR_MARCP3_EI60_I_120_z_napedem_VIC.pdf

DTR_MARCP3D_EI30.pdf

DTR_MARCP3D_EI30_z_napedem_VIC.pdf

DTR_MARCP3D_EI60_120.pdf

DTR_MARCP3D_EI60_I_120_z_napedem_VIC.pdf

DTR_MARCP3D_EI60_I_120_z_napedem_VIC.pdf

Marc-R

DTR_MARCR2_EI60.pdf

DTR_MARCR2 z drzwiami_EI60.pdf

DTR_R4_EI60.pdf

DTR_MARCR2_EI120.pdf

DTR_R2D_EI120 z drzwiami.pdf

Marc-O

DTR_MARCO1_EI60_122012.pdf
DTR_MARCO1_EI60_042013_z_napedem.pdf

DTR_MARCO1_EI120.pdf

DTR_O1_EI120n z napędem.pdf

Marc-O(T) teleskopowe

DTR_MARCO2_EI60.pdf

DTR_MARCO2_60n.pdf

DTR_MARCO2_120.pdf

DTR_MARCO3_60.pdf

DTR_MARCO3_60_z_napedem.pdf

Dokumenty dodatkowe

Instrukcja użytkowania bram.pdf 

serwis_info.pdf

Bramy segmentowe MARC-S

Certyfikat zgodności ITB1429W

 

 Aprobata techniczna ITB nr AT-15-6001/2012

Dokumentacja Techniczno-Ruchowa

DTR_S_EI60_pionowa.pdf

DTR_S_EI120_pionowa.pdf

DTR_S_60_pozioma.pdf

Dokumenty dodatkowe

Instrukcja uzytkowania bram.pdf  

serwis_info.pdf

serwis_zgloszenie.pdf

 

Bramy rozwierane MARC-D

Certyfikat zgodności ITB 1646/W 

Aprobata techniczna ITB nr AT-15-7498/2014

 

 

Dokumentacja Techniczno-Ruchowa

DTR_D_EI60.pdf

DTR_D_EI120.pdf

DTR_D_CE.pdf

Dokumenty dodatkowe

Instrukcja użytkowania bram.pdf

serwis_info.pdf

serwis_zgloszenie.pdf

Osprzet syg-ostrz.zip

Bramy rolowane MARC-VR

Certyfikat zgodności ITB ITB-1703/W   

 

 

 

 

 Aprobata techniczna ITB nr AT-15-7497/2014
 

22 

 

Dokumentacja Techniczno-Ruchowa

DTR_MARCVR_EI30.pdf

DTR_MARCVR_EI30_z_napedem_rurowym.pdf

DTR_MARCVR_EI30_z_napedem_VIC__zabudowa_korytarzowa.pdf

DTR_MARCVR_EI60.pdf

DTR_MARCVR_EI60_z_napedem_rurowym.pdf

DTR_MARCVRo_EI30_z_zamkiem_topikowym.pdf

DTR_MARCVRo_EI60_z_zamkiem_topikowym.pdf

Dokumenty dodatkowe

Instrukcja użytkowania bram.pdf

serwis_info.pdf

serwis_zgloszenie.pdf

Drzwi wahadłowe Marc-Wh

Certyfikat zgodności ITB 2064/W

 

Aprobata techniczna ITB nr AT-15-8603/2011

 

Dokumentacja Techniczno-Ruchowa

DTR_Wh_EI60.pdf

Dokumenty dodatkowe

Instrukcja użytkowania bram.pdf

serwis_info.pdf

serwis_zgloszenie.pdf

 

Kurtyny dymowe Marc-Kd

 

Certyfikat stałości właściwości użytkowych CPR-002

Certyfikat stałości właściwości użytkowych CPR-001 

 

 

 

Certyfikaty ISO

Certyfikat ISO PN-EN ISO 9001:2009

 

Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością