Przejdź do strony: Aktualności
Przejdź do strony: Zobacz nasz nowy folder wizerunkowy!
Przejdź do strony: Certyfikat ISO
Przejdź do strony: Zarząd
Przejdź do strony: Misja firmy
Przejdź do strony: Nasz zespół
Przejdź do strony: Zarządzanie jakością

Dotacje UE

 

Projekt współfinansowany przez Unię europejską ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Oś priorytetowa 1 „Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka”
Działanie 1.4. „Internacjonalizacja gospodarki regionalnej”
Poddziałanie 1.4.1. „Kompleksowe wsparcie rozwoju działalności przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych
dla przedsiębiorstw posiadających plan rozwoju eksportu”
Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020

 

„Rozwój firmy Małkowski-Martech S.A. poprzez eksport produktów: bram i drzwi przeciwpożarowych – 
w oparciu o Plan Rozwoju Eksportu”

 

Głównym celem projektu jest eksport produktów, tj. bram i drzwi przeciwpożarowych na rynki zagraniczne: Dania, Holandia, Rumunia, Belgia, Łotwa, Estonia. Planowanym efektem realizacji projektu będzie: wzrost przychodów ze sprzedaży produktów na eksport, pozyskanie nowych klientów.
 

 •   Całkowita wartość projektu: 595 857,00 PLN
 •   Dofinansowanie projektu z UE: 412 658,00 PLN

 

 

 

 

Informujemy, że Małkowski-Martech S. A. realizuje projekt w ramach działania 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B. Oś priorytetowa 8: Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki.

 

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka DOTACJE NA INNOWACJE na lata 2007 – 2013

Projekt jest realizowany przy udziale środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

• Nazwa beneficjenta: Małkowski-Marteh S.A.

• Numer umowy: UDA-POIG.08.02.00-30-172/13-00 

• Wartość projektu: 1 281 500,00 PLN

• Udział Unii Europejskiej: 642 500,00 PLN

 

 

 

 

 

 

Informujemy, że Małkowski-Martech S. A. otrzyma dofinansowanie swojego projektu „Zakup innowacyjnych maszyn do produkcji unikatowych bram przeciwpożarowych przez firmę Malkowski-Martech wykonanych zgodnie z ich autorskim projektem” z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach:

 • Priorytetu I „Konkurencyjność przedsiębiorstw”
 • Działanie 1.2. – Wsparcie rozwoju MSP

 

Schemat I Projekt Inwestycyjny Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013.

 

 

 

 

 
Informujemy, że Małkowski-Martech S. A. realizuje projekt pt. „Wdrożenie nowej technologii wytwarzania bram dymoszczelnych rolowanych oraz bram przeciwpożarowych”, na który otrzymała dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013, Oś priorytetowa 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia.
 
 • Nazwa beneficjenta: Małkowski-Martech S.A.
 • Wartość projektu: 989 000,00 PLN
 • Udział Unii Europejskiej: 494 500,00 PLN

 

 

 

 


Uprzejmie informujemy, iż firma Małkowski – Martech S. z o.o. realizuje projekt pt. „Małkowski – Martech Sp. z o.o. w drodze na rynek New Connect” na który otrzymała dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 – 2013, Oś priorytetowa 3 Kapitał dla innowacji; Działanie 3.3 Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MSP; Poddziałanie 3.3.2 Wsparcie dla MSPUprzejmie informujemy, iż realizowany przez nas projekt inwestycyjny:

 • Nazwa Beneficjenta: Małkowski – Martech S.A.
 • Wartość projektu: 439 810,00 PLN
 • Udział Unii Europejskiej: 153 212,50 PLN
 • Okres realizacji: od 07.10.2009 do 30.09.2010
   

 

 

 

 


Firma MAŁKOWSKI-MARTECH S.A. ma zaszczyt poinformować, iż realizuje projekt „Przygotowanie Planu Rozwoju Eksportu dla Firmy MAŁKOWSKI-MARTECH S.A.” w ramach działania 6.1 „Paszport do Eksportu” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Projekt jest realizowany przy udziale środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 
 

 

 

 

 

 

Firma MAŁKOWSKI-MARTECH S.A. ma zaszczyt poinformować, iż otrzymała dofinansowanie Nr UDA-POIG.01.04.00-30-050/11-00 w ramach działania 1.4 Wsparcie projektów celowych osi priorytetowej 1 Badania i rozwój nowoczesnych technologii Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Działanie zostało zrealizowane przy udziale środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

 

 

 


Przejdź do strony: Zapytania ofertowe
Przejdź do strony: Współpraca
Przejdź do strony: Historia