ZARZĄD

  • Marcin Małkowski – Prezes Zarządu

Absolwent Wydziału Informatyki Politechniki Poznańskiej oraz studiów Atlanta MBA Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Doświadczenie zawodowe zdobył pracując w branży budowlanej i informatycznej. Od kilkunastu lat aktywnie uczestniczy w najistotniejszych projektach realizowanych przez Spółkę Małkowski-Martech S.A. Jednym z jego najważniejszych osiągnięć jest koordynacja największej inwestycji w historii firmy - budowy terminala LNG w Świnoujściu. 

 

  • Dominik Zbrowski – Członek Zarządu

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz studiów podyplomowych. Posiada wieloletnie doświadczenie na stanowiskach: Dyrektora Finansowego, Głównego Księgowego oraz Kontrolera Finansowego. 

 

  • Zenon Małkowski – Prezes Zarządu w latach 2004-2015

Pan Zenon Małkowski jest dużym autorytetem w dziedzinie zabezpieczeń przeciwpożarowych. Posiada wykształcenie wyższe techniczne, tytuł magistra inżyniera oraz kilkunastoletnie doświadczenie w branży biernych zabezpieczeń przeciwpożarowych. Jego opinie są niejednokrotnie kluczowe dla inwestycji budowlanej. Z jego ręki wyszły pierwsze drzwi przeciwpożarowe klasy EI60 oraz EI120, pierwsze klapy dymowe w Polsce i pierwsze polskie bramy przeciwpożarowe. Jego doświadczenie i wiedza stanowią jedną z najważniejszych przewag konkurencyjnych Spółki.

 

Szerokie doświadczenie Pana Zenona Małkowskiego poparte jest pełnieniem wielu prestiżowych funkcji. Wśród najważniejszych można wymienić:

    - Przewodniczący Rady ds. Certyfikacji Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie (ITB),

    - Członek dwóch Komitetów Technicznych Polskiego Komitetu Normalizacji,

    - Członek Rady Normalizacyjnej przy Polskim Komitecie Normalizacji,

    - Wiceprezes Ogólnopolskiego stowarzyszenia Producentów Zabezpieczeń Pożarowych i Sprzętu Ratowniczego.