Zarząd Małkowski-Martech S.A. informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Zarząd Małkowski-Martech S.A. informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki na dzień 19 czerwca 2017 roku.