Początki historii Spółki sięgają 1990 r., kiedy to Pan Maciej Wojciech Cichomski założył firmę Milor Sp. z o.o. W 2003 r. nastąpiła zmiana nazwy tego podmiotu na Wostol Plus sp. z o.o. oraz zakup przedsiębiorstwa przez Pana Marcina Małkowskiego. Jednocześnie prezesem spółki został Pan Zenon Małkowski. W 2004 r. nastąpiła ponowna zmiana nazwy przedsiębiorstwa na Martech Sp. z o.o.

W 2005 r. wniesiono do majątku przedsiębiorstwa Martech Sp. z o.o. Spółkę Martech – Sławomir Drogowski. Właściciel tej firmy, Pan Sławomir Drogowski, współpracował z Panem Zenonem Małkowskim. Spółka ta zajmowała się produkcją przegród przeciwpożarowych. W zamian za aport Pan Sławomir Drogowski otrzymał 752 udziały w Spółce Małkowski–Martech Sp. z o.o. Jednocześnie do majątku Spółki Małkowski–Martech Sp. z o.o. wniesiono aportem przedsiębiorstwo „MD” sp. z o.o. W zamian za przedsiębiorstwo, Pan Marcin Małkowski i Pani Magdalena Małkowska-Pospiech otrzymali po 50 udziałów w Spółce Małkowski–Martech Sp. z o.o.

W 2008 r. wniesiono zorganizowaną część przedsiębiorstwa Małkowski Sp. z o.o. do Małkowski-Martech Sp. z o.o. Zapłatą za wniesiony majątek były udziały Małkowski-Martech Sp. z o.o. przekazane Spółce Małkowski sp. z o.o., zajmującej się doradztwem w sprawach przeciwpożarowych. Wskutek tego zabiegu Małkowski-Martech sp. z o.o. pozyskał nieruchomość w miejscowości Konarskie (KW 18121), należącą wcześniej do Małkowski sp. z o.o., na której obecnie jest wybudowany nowy zakład produkcyjny Emitenta.


9 marca 2010 r. Spółka Małkowski-Martech Sp. z o.o. uległa przekształceniu w Małkowski-Martech S.A.

Od dnia 15. Listopada 2010 r. spółka Małkowski-Martech S.A. jest notowana na rynku NewConnect zarządzanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

 

Od września 2015 r. Prezesem Spółki jest Pan Marcin Małkowski.