Informacja prasowa II kwartał 2017r.

Stabilny rozwój Małkowski-Martech S.A. w II kwartale 2017r.      

Małkowski-Martech S.A., lider z zakresu biernych zabezpieczeń przeciwpożarowych, poinformowała w opublikowanym raporcie kwartalnym za II kwartał 2017r. o stabilnym poziomie przychodów netto ze sprzedaży za wyżej wspomniany okres. 

 

Czytaj więcej: