Informacja prasowa III kwartał 2017r.

Wyniki finansowe Małkowski-Martech S.A. w III kwartale 2017r.      

W okresie III kwartału 2017 roku, przychody ze sprzedaży Małkowski-Martech S.A osiągnęły poziom 6.828,8 tysięcy złotych i były niższe od tych osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego o 12%. 

Czytaj więcej: