Zmiana w składzie Zarządu Spółki Małkowski-Martech S.A.

Zarząd Małkowski-Martech S.A. informuje, iż w dniu 21 czerwca 2016r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę o odwołaniu ze składu Zarządu, z dniem bieżącym, pana Sławomira Lubczyńskiego, pełniącego funkcję Członka Zarządu.