Terminy publikacji raportów okresowych w 2018r.

Zarząd Małkowski-Martech S.A. informuje o terminach publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2018 r.
 


Raport za IV kwartał 2017 roku: 14 luty 2018
Raport za I kwartał 2018 roku: 15 maja 2018
Raport za II kwartał 2018 roku: 14 sierpnia 2018
Raport za III kwartał 2018 roku: 14 listopada 2018
Raport roczny za 2017 rok: 27 kwietnia 2018.