Kurtyny dymowe stałe Marc-Kds

Kurtyny dymowe DA, DH 60