Charakterystyka projektu:

Nowo wybudowany trzypoziomowy dworzec Łódź Fabryczna jest kluczowym elementem Nowego Centrum Łodzi. Budowa multimodalnego, podziemnego dworca, największej tego typu inwestycji
w Polsce, łączącej kolej, komunikację autobusową i miejską, trwała pięć lat. Na pierwszym poziomie, 8 metrów pod ziemią, znajduje się dworzec kolejowy z poczekalnią, kasami, obiektami komercyjnymi, a także pomieszczeniami technicznymi. Tutaj również zlokalizowany jest również wielostanowiskowy przystanek autobusowy, parking dla samochodów i rowerów. Na drugim poziomie, ulokowanym 16,5 metra pod ziemią, znajduje się stacja kolejowa z czterema peronami i ośmioma torami. Nowa stacja jest w stanie odprawić nawet do 200 tys. pasażerów dziennie.

Kurtyna dymowa Marc-Kda:
- zespół automatycznych kurtyn dymowych ma powierzchni około 4800m2 klasy D60 typu ASB oraz ASB4
Kurtyna dymowa Marc-Kds:
- zespół stałych kurtyn dymowych na powierzchni około 1700m2  

 

Bramy zamykające inne sale i pomieszczenia techniczne:

- bramy rozwierane klasy EI 60
- bramy kurtynowe klasy EI 60
- bramy przesuwne Marc-P w klasie EI 120
- drzwi rewizyjne w klasie EI 240

 

Przy projektowaniu biernych zabezpieczeń ppoż. brano pod uwagę:

- specyfikę nowopowstającego obiektu
- wizję architektoniczną projektanta
- potrzebę zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa  i szybkiej ewakuacji
- potrzebę współpracy bram z innymi urządzeniami
- umieszczenie elementów napędowych, zabezpieczonych przed zasięgiem osób niepowołanych
- minimalizacja odległości miedzy elementami napędu i skrzydła uniemożliwiająca wypadnięcie skrzydła z prowadnic
- zastosowanie wyłącznika awaryjnego i automatycznych wyłączników krańcowych
- ograniczenie prędkości zamykania do poziomu < 0,2m/s
 

Charakterystyka:

Podstawowym problemem dotyczącym dworca kolejowego było zabezpieczenie dróg ewakuacyjnych przez odpowiednie oddymianie, w tym ograniczenie zadymienia dworca w przypadku pożaru
w tunelu. Aby osiągnąć jak najlepszy efekt w tym zakresie na Dworcu Łódź Fabryczna przewidziano montaż ponad 1500 m kurtyn dymowych automatycznych Marc-Kda i stałych Marc-Kds. Montaż systemu kurtyn dymowych zapewnił kontrolę nad ruchem gazów pożarowych i dymu wewnątrz
budynku, stworzył efektywny podział przestrzeni na strefy pożarowe oraz zbiorniki dymowe. Tym samym zapewniły możliwość ewakuacji i zwiększyły bezpieczeństwo pasażerów, ograniczając
rozprzestrzenianie się dymu. Na całym obiekcie dworca Łódź Fabryczna zostało zamontowanych ok. 4800 m2 kurtyn Marc-Kda oraz ok. 1700 m2 kurtyn Marc-Kds. Na poziomie -8, na dworcu kolejowym oraz autobusowym, zostały zamontowane kurtyny dymowe MARC-Kda klasy D60 typu ASB3
(grawitacyjne) oraz ASB4 (zasilanie gwarantowane dostarczane z UPSa). Natomiast na poziomie -16, z racji możliwości wystąpienia pożaru pociągu, pomiędzy peronami 1 i 2 oraz 3 i 4 zostały zamontowane kurtyny dymowe o wyższej klasie DH 60 oraz odpowiedniej klasie wytrzymałości wiatrowej. Dużym problemem okazało się zamontowanie jednej z kurtyn wokół schodów ruchomych na dworcu autobusowym – z racji braku miejsca na mechanizm kurtyny automatycznej zastosowano dymową kurtynę szklaną. 

Elastyczna budowa kurtyny, prosta i łatwo modyfikowana konstrukcja oraz niewielki ciężar własny pozwoliły doskonale wkomponować się w design projektowanego wnętrza, bez konieczności wprowadzania w przestrzeń dodatkowych rozwiązań. System kurtyn został tak zamontowany, aby nie stanowił bariery dla źródła światła jakim jest przeszklony ogromny świetlik B i przyczynił się do optymalnego  doświetlenia dworca. Brak ograniczeń wymiarowych powoduje, iż system kurtyn łączonych modułowo może zamykać bardzo duże powierzchnie – w przypadku zamknięcia przestrzeni wokół schodów ruchomych długość jednej kurtyny wynosiła 40 m.

Każdy z trzech poziomów garaży podziemnych (w sumie na ok. 1000 stanowisk dla samochodów) został podzielony na 3 strefy pożarowe dzięki zastosowaniu przeciwpożarowych bram przesuwnych MARC-P o odporności ogniowej EI 60 oraz EI 120. Utrzymywanie bram w pozycji otwartej jest możliwe dzięki podłączeniu elektrotrzymaczy do centralki przeciwpożarowej. Zamknięcie bramy odbywa się grawitacyjnie. W przypadku alarmu pożarowego centralka uwalnia elektrotrzymacz i skrzydło bramy zamyka przejście między strefami pożarowymi.  W części bram zostały zamontowane drzwi ewakuacyjne. Otwieranie bramy realizowane jest w sposób ręczny.

    

Dane projektu:

Nazwa inwestycji

 Zabezpieczenie w bierne zabezpieczenia przeciwpożarowe nowopowstającego obiektu  Łódź Fabryczna

Inwestor

Łódź Fabryczna

Adres inwestycji

Pl.Bronisława Sałacińskiego 1, 90-001 Łódź

Wykonawca robót

Małkowski-Martech SA

Branża

Bramy, kurtyny, drzwi przeciwpożarowe,

kurtyny dymowe

Dodatkowe informacje

Referencje

Pliki do ściągnięcia

Bloki