Informacja prasowa II kwartał 2020

Małkowski-Martech chce wypłacić 0,08 zł dywidendy na akcję

Zarząd spółki Małkowski-Martech rekomenduje, aby spółka wypłaciła w formie dywidendy 643,2 tys. zł, czyli 0,08 zł brutto na akcję - poinformowała spółka w komunikacie. Pozostała część zysku w wysokości 660,7 tys. zł ma trafić na kapitał zapasowy.