Proces rekrutacji - etapy

W spółce MAŁKOWSKI – MARTECH w procesie doboru i rekrutacji pracowników stosujemy następujące zasady, oparte o przepisy prawa oraz dostępne na rynku praktyki

 

Udostępnienie ogłoszenia rekrutacyjnego

w  formie opisu stanowiska pracy na stronie internetowej spółki oraz w wybranym ogólnodostępnym portalu rekrutacyjnym.
Ogłoszenie zawiera informację o podstawowych wymaganiach kwalifikacyjnych na dane stanowisko, o terminie nadsyłania aplikacji, a także o oferowanych warunkach zatrudnienia.

Selekcja aplikacji

pod kątem spełnienia przez kandydatów wymagań kwalifikacyjnych.
Aplikujący kandydaci zobowiązani są do dostarczenia CV  zawierającego klauzulę.
Przekazując nam swoje CV Kandydat/ Kandydatka wyraża zgodę na udział w konkretnym procesie rekrutacji.

Podanie danych osobowych jest zawsze dobrowolne, decydując się na podanie spółce MAŁKOWSKI-MARTECH swoich danych osobowych, Kandydat/Kandydatka będzie mieć dostęp do ich treści i w dowolnym momencie będzie mógł/mogła je zmienić lub poprawić, a także kontrolować ich przetwarzanie. Każdej osobie przysługuje w każdym czasie prawo do pozyskania informacji o celach i zakresie przetwarzania jego danych osobowych przez MAŁKOWSKI-MARTECH S.A., a także prawo do bycia zapomnianym.

Postępowanie kwalifikacyjne z wybranymi kandydatami

Rozmowa kwalifikacyjna prowadzona przez pracownika HR i Dyrektora Pionu, do którego prowadzony jest  nabór, która to ma na celu zapoznanie się z sytuacją zawodową kandydatów, ich dotychczasowym doświadczeniem oraz motywacją do podjęcia pracy.

 

NAJWAŻNIEJSZE STANDARDY PROCESÓW REKRUTACYJNYCH

Wszyscy kandydaci są równo traktowani w procesie rekrutacyjnym oraz przekazywane są im jednakowe informacje dotyczące miejsca, terminu, czasu trwania i planowanych elementów rekrutacji.

Kandydaci zaproszeni do postępowania kwalifikacyjnego otrzymują informację o planowanym terminie zakończenia procesu rekrutacji.
Informacja zwrotna przekazywana jest (mailowo lub telefonicznie) wszystkim uczestnikom postępowania kwalifikacyjnego.
Proces rekrutacji jest objęty ochroną danych osobowych, a pracownicy spółki zaangażowani w jego przebieg mają obowiązek zachowania poufności. Aplikacje kandydatów muszą zawierać klauzulę o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych.


Dokumenty związane z rekrutacją i doborem pracowników są przechowywane i przetwarzane w Spółce z zachowaniem przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016r., poz. 922) oraz  wewnętrznymi aktami prawnymi obowiązującymi w spółce.

Przejdź do strony: Ochrona Danych Osobowych w Spółce Małkowski-Martech S.A.
Przejdź do strony: Aktualne oferty pracy