Publikacja raportu za II kwartał 2019

Raport okresowy za drugi kwartał 2019