Publikacja raportu kwartalnego za II okres 2018 r.

Małkowski-Martech S.A. opublikowała raport finansowy za II kwartał 2018r.