Publikacja raportu kwartalnego za III okres 2018r .

Małkowski-Martech S.A. opublikowała raport finansowy za III kwartał 2018r.