RB 3/2021

RB 3/2020

RB 9/2019

Zarząd Małkowski-Martech S.A. („Emitent”, "Spółka") informuje, iż w dniu 5 sierpnia 2019 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę w sprawie powołania Pana Dominika Zbrowskiego do pełnienia funkcji Członka Zarządu z dniem 5 sierpnia 2019 r.

W załączniku do niniejszego raportu znajdują się informacje, dotyczące nowo powołanego Członka Zarządu, o których mowa w § 10 pkt 20) Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe" przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect.
  • Marcin Małkowski - Prezes Zarządu


Załączniki:

informacje _o_członkach_zarządu_Dominik_Zbrowski.pdf

RB 8/2019

Zarząd Małkowski-Martech S.A. („Emitent”, "Spółka") informuje, iż w dniu 5 sierpnia 2019 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Spółki za lata 2019 i 2020.
Wybranym biegłym rewidentem jest firma: Financial Service Support Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych przez Polską Izbę Biegłych Rewidentów pod poz. 2942.
Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 11) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect.
  • Marcin Małkowski - Prezes Zarządu

RB 3/2019

RB 1/2018

Zarząd Małkowski-Martech S.A. informuje, iż raporty okresowe w roku obrotowym 2018 r. będą przekazywane w następujących terminach:

Raport za IV kwartał 2017 roku: 14 luty 2018
Raport za I kwartał 2018 roku: 15 maja 2018
Raport za II kwartał 2018 roku: 14 sierpnia 2018
Raport za III kwartał 2018 roku: 14 listopada 2018
Raport roczny za 2017 rok: 27 kwietnia 2018.

RB 13/2016

Raport roczny za 2015 rok - korekta

Raport roczny za rok 2015
 

RB 4/2016

Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2015 rok. 

RB 9/2014

Korekta do ogłoszenia o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy na dzień 06.06.2014

Propozycje uchwał ZWZ 06.06.2014

RB 8/2014

Zarząd Małkowski-Martech S.A. informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Ogłoszenie ZWZ 06.06.2014

Propozycje uchwał 06.06.2014

RB 5/2014

Raport roczny za rok obrotowy 2013

część 1

część 2

RB 8/2013

Zarząd Małkowski-Martech S.A. informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
Ogłoszenie o ZWZ 28.06.2013
Propozycje uchwał ZWZ 28.06.2013

RB 1/2013

Harmonogram publikowania raportów okresowych w 2013 roku.

Zarząd Małkowski-Martech S.A. podaje do wiadomości harmonogram publikowania raportów okresowych w 2013 roku. Przekazywanie raportów będzie odbywało się w następujących terminach:

- raport okresowy kwartalny za IV kwartał 2012 r. -11.02.2013 roku;
- raport okresowy roczny za 2012 r. - 30.04.2013 roku;
- raport okresowy kwartalny za I kwartał 2013 r. - 08.05.2013 roku;
- raport okresowy kwartalny za II kwartał 2013 r. - 07.08.2013 roku;
- raport okresowy kwartalny za III kwartał 2013 r. - 07.11.2013 roku.

RB 9/2012

Zarząd Małkowski-Martech S.A. informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Ogłoszenie o ZWZ 28.06.2012 
Propozycje uchwał ZWZ 28.06.2012

RB 3/2019

RB 9/2019

Zarząd Małkowski-Martech S.A. („Emitent”, "Spółka") informuje, iż w dniu 5 sierpnia 2019 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę w sprawie powołania Pana Dominika Zbrowskiego do pełnienia funkcji Członka Zarządu z dniem 5 sierpnia 2019 r.

W załączniku do niniejszego raportu znajdują się informacje, dotyczące nowo powołanego Członka Zarządu, o których mowa w § 10 pkt 20) Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe" przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect.
  • Marcin Małkowski - Prezes Zarządu


Załączniki:

informacje _o_członkach_zarządu_Dominik_Zbrowski.pdf