Skontaktuj się z nami

serwis@malkowski.pl
(+48) 511 416 416

Jeśli chcesz zgłosić awarię, uszkodzenie naszego produktu lub zamówić przegląd skorzystaj z formularza kontaktowego.

Zgłoszenie

Firma Małkowski – Martech S.A. oferuje kompleksową obsługę serwisową wszystkich bram przeciwpożarowych typu Marc w okresie gwarancyjnympogwarancyjnym.

W zakres naszej usługi wchodzi:

 • zapewnienie właściwej konserwacji produktu;
 • naprawa i wymiana wszystkich części lub podzespołów, które uległy zużyciu podczas eksploatacji;
 • wsparcie techniczne i prowadzenie działań dla zapewnienia bezpieczeństwa oraz niezawodności produktu podczas całego okresu jego użytkowania;
 • stały kontakt z Klientami, którzy nabyli nasze produkty;

 

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów i ich potrzebom mamy w swojej ofercie serwis podstawowy, pełny i zindywidualizowany.

 • Serwis pełny– realizowany w okresie gwarancyjnym oraz po upływie tego okresu na podstawie stałych umów serwisowych, obejmuje wszystkie czynności związane z utrzymaniem zdatności produktu.
 • Serwis podstawowy –realizowany w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym na podstawie zleceń na wykonanie poszczególnych prac.
 • Serwis zindywidyalizowany– realizowany w oparciu o indywidualne potrzeby Klienta.

 

W przypadku zainteresowania szczegółowe warunki serwisu przedstawimy w ofercie przygotowanej specjalnie dla Państwa na podstawie otrzymanego Zgłoszenia do serwisu Małkowski-Martech S.A., które po wypełnieniu prosimy przesłać na:

          lub

 • fax: +48 61 / 222 75 01


Usługi serwisowe realizowane są przez zespoły wykwalifikowanych i doświadczonych pracowników naszej firmy lub firm podwykonawczych, które posiadają autoryzację producenta na prowadzenie serwisu bram ppoż. typu MARC. Aby nasi Klienci mieli pewność, że usługa jest w pełni profesjonalna osoby uprawnione do przeprowadzania montażu muszą posiadać Certyfikat Autoryzacji Montażu, a serwisanci Obiektowy Certyfikat Autoryzacji Serwisu.

 

UWAGA!
Przypominamy, że przeglądy okresowe bram ppoż. powinny być wykonywane zgodnie z Dokumentacją Techniczno-Ruchową bram typu „Marc” nie rzadziej niż co 6 miesięcy.

Wymagania:

 1. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów - §3.2 „Urządzenia przeciwpożarowe (...) powinny być poddawane przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym zgodnie z zasadami i w sposób określony w Polskich Normach dotyczących urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic, w dokumentacji techniczno-ruchowej oraz instrukcjach obsługi, opracowanych przez ich producentów." §3.3 "Przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne powinny być przeprowadzane w okresach ustalonych przez producenta, nie rzadziej jednak niż raz w roku";

 2. Aprobaty Techniczne ITB;

 3. Dokumentacja Techniczno-Ruchowa.
  Karta gwarancyjna dla wyrobów na topiku

  Karta gwarancyjna ogólna (wzór)

Koszty:

1) Stawka roboczogodziny: 125,00 zł. / 1 rh / 1 prac. + 23%VAT (x 2 pracowników)

2) Dojazd do obiektu: 1,30 zł. / km +23%VAT

 

Szkolenia montażowe dla firm współpracujących

W związku z rosnącą liczbą zarażeń wirusem COVID-19, informujemy, że szkolenie montażowe zaplanowane na 20.11.2020 zostaje odwołane.

O kolejnych terminach poinformujemy wkrótce.

​