Charakterystyka projektu:

Ten nowoczesny obiekt sportowy może pomieści blisko sześćdziesiąt tysięcy osób, których bezpieczna ewakuacja podczas tak prestiżowej imprezie masowej jest priorytetem. Jednym
z elementów zapewniających je na tego typu obiekcie są przejścia pożarowe. Na Stadionie pasywną ochronę przeciwpożarową stanowią m.in. bramy o różnej odporności ogniowej, które mają
za zadanie powstrzymać rozprzestrzenianie się ognia oraz przenikanie wysokiej temperatury pomiędzy wydzielonymi częściami obiektu.

 

Zespół bram dymoszczelnych Marc-Zs:

- na parkingach Stadionu Narodowego oraz w bezpośrednich przejściach na murawę boiska zamontowany jest szereg bram rolowanych dymoszczelnych, które nie tylko są przegrodami przeciwpożarowymi, ale zabezpieczają przejście przed niepowołanym otwarciem Zespół bram rozsuwanych dwuskrzydłowych Marc-R z drzwiami ewakuacyjnymi:
- wejścia do holu zostały zabezpieczone dużymi bramami przeciwpożarowymi, w których umieszczono drzwi ułatwiające ewakuacje

 

Zespół kurtyn dymowych ruchomych Marc-Kda:

- w holu głównym stadionu zamontowano system kurtyn dymowych, umieszczonych w suficie każdej kondygnacji, aby nie zaburzać spójnej linii oświetlenia

 

Przy projektowaniu biernych zabezpieczeń ppoż. brano pod uwagę:

- specyfikę stadionu
- wizję architektoniczną projektanta
- potrzebę pełnej ewakuacji
- umieszczenie elementów napędowych, zabezpieczonych przed zasięgiem osób niepowołanych
- konieczność współpracy poszczególnych wyrobów ze sobą i z całym systemem SAP budynku
 

Charakterystyka:

Stadion Narodowy wyposażony jest w ponad dziesięć tysięcy elementów systemu sygnalizacji pożaru (PPOŻ). System ten składa się m. in. z czujek pożarowych, które w chwili wykrycia zagrożenia przesyłają informację do central pożarowych rozlokowanych w różnych częściach budynku. Mogą sterować również Dźwiękowym Systemem Ostrzegawczym (DSO), który natychmiast nada komunikat o ewakuacji. Oba systemy bezpieczeństwa obiektowego tworzą jednolity zintegrowany układ połączony z wszystkimi bramami ppoż. Przy budowie tego budynku producent biernych zabezpieczeń przeciwpożarowych stanął przed ogromnym wyzwaniem polegającym na doborze odpowiednich oddzieleń, które nie tylko będą spełniały swoją funkcję, ale wpisywały się w całą koncepcję przestrzeni architektonicznej. Firma Małkowski-Martech, specjalizująca się w tego typu rozwiązaniach, podjęła się tego zadania i umieściła na Stadionie Narodowym szereg swoich produktów, które pozwalają na bezpieczną ewakuację z tak specyficznej przestrzeni. W przypadku zastosowania na granicach stref pożarowych wielkogabarytowych bram przeciwpożarowych W przypadku zastosowania na granicach stref pożarowych wielkogabarytowych bram przeciwpożarowych zamontowano w nich, aby ewakuację ułatwić, bezprogowe drzwi ewakuacyjne. W ten sposób jednocześnie zapewniono ochronę przeciwpożarową i szybką drogę ewakuacyjną.        

 

Dane projektu:

Nazwa inwestycji

Zabezpieczenie Stadionu Narodowego w bierne zabezpieczenia przeciwpożarowe

Inwestor

Alpine

Adres inwestycji

Aleja Poniatowskiego 1, 03-901 Warszawa

Wykonawca robót

Małkowski-Martech SA

Branża

Bierne zabezpieczenia przeciwpożarowe

Dodatkowe informacje

Referencje

Pliki do ściągnięcia

Bloki