Kierunki rozwoju Spółki

 

  • Rozwój w zakresie zarządzania strategicznego
Małkowski-Martech S.A. rozpoczęła wdrażanie nowej strategii działania, która będzie konsekwentnie realizowana w 2016r. Obejmuje ona kompleksowo wszystkie działy firmy i jest oparta na zarządzaniu przez cele. Wszystkie podjęte czynności mają za zadanie zbudowanie przewagi konkurencyjnej
i wypracowanie silnej marki własnej. Strategia firmy koncentruje się na zdobywaniu korzystniejszej pozycji rynkowej i budowaniu przewag konkurencyjnych poprzez zapewnienie kompleksowej oferty
(w szczególności poprzez zwiększenie oferty produktów) i świadczenie wysokiej jakości usług, elastycznie dostosowanych do potrzeb klientów. Strategia zakłada też oddziaływanie
na podwykonawców, których traktuje się jako podmioty nierozerwalnie zwiazane z wizerunkiem firmy, mające wpływ na postrzeganie Małkowski-Martech S.A. przez klientów.
  • Rozwój w zakresie R&D
Spółka opiera swoją przewagę konkurencyjną przede wszystkim na silnej pozycji eksperckiej w branży biernych zabezpieczeń przeciwpożarowych. Aby ten status utrzymać, pogłębiana jest we wszystkich strategicznych działach firmy, wiedza z zakresu budownictwa i branży przeciwpożarowej. Na tych silnych podstawach Działy: Badań i Rozwoju, Konstrukcyjny, Realizacji oraz Pion Handlowy i Produkcyjny, pracują w ścisłej korelacji w celu stworzenia nowych rozwiązań, a także udoskonalaniu już istniejących. Ta synergia całego zespołu, wykorzystująca nowoczesne narzędzia i technologie, pozwala Spółce być jednym z liderów na polskim rynku w swoim segmencie.
  • Rozwój w zakresie produktowym
Fundamentem rozwoju Spółki w obszarze produktowym są bramy przeciwpożarowe w różnej odporności ogniowej oraz kurtyny dymowe, produkty oparte na własnej technologii i rodzimych patentach. Małkowski-Martech S.A. na każdą z grup produktowych, obejmującą odrębny rodzaj wyrobów ppoż., posiada komplet odrębnych dokumentów dopuszczających do obrotu na rynku, warunkowanych przez przepisy prawa budowlanego. Dzięki temu Spółka może nadchodzący czas przejściowy wykorzystać na zdobycie dodatkowych certyfikatów, które będą obowiązywały na terenie całej UE. Fakt ten będzie dodatkowym atutem rozwojowym dla Spółki. Na jeden ze swoich produktów – kurtyny dymowe Marc Kd, firma już posiada certyfikat stałości własności użytkowych. Na tle konkurencji Spółkę wyróżnia ponadto doświadczenie w nietypowych realizacjach. Możliwość zaprojektowania indywidualnego, nowatorskiego rozwiązania jest istotnym elementem przewagi konkurencyjnej i ma znaczny wpływ na wybór oferty Małkowski- Martech S.A. przez potencjalnego kontrahenta.
  • Rozwój w zakresie obsługi klienta i modelu handlowego
W obszarze modelu handlowego Spółka planuje dalszy rozwój strategicznych działów firmy, mających bezpośredni wpływ na sprzedaż i kontakt z klientem. Można wyróżnić dwa filary, które determinują obecną działalność Małkowski-Martech S.A. w tym zakresie. Pierwszy z nich to sprzedaż bezpośrednia do klienta końcowego i kompleksowa obsługa w zakresie dostarczenia biernych zabezpieczeń ppoż. Drugi ważny nurt w handlu stanowi dystrybucja podstawowych wyrobów poprzez sieć Partnerów Handlowych, mających swoje siedziby na terenie całego kraju. Spółka, aby dynamiczniej się rozwijać, poprawić jakość obsługi, a co za tym idzie - wzmocnić markę, duży nacisk kładzie na koordynację między działami, poprawę komunikacji i silne nakierowanie na satysfakcję klienta. Oprócz oferty sprzedażowej kluczowi pracownicy Spółki akcentują w kontakcie z klientami edukację wśród odbiorców, która podniesie nie tylko ich poziom świadomości dotyczący prawa budowlanego, ale także
wymogów w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Model handlowy Spółki zakłada też rozpowszechnianie rozwiązań projektowanych przez firmę wśród architektów. To ważni odbiorcy, których nie należy traktować jako bezpośredniej grupy konsumenckiej, ale ogniwo pośredniczące w dotarciu do klienta ostatecznego. Strategia rozwoju zakłada ciągły nacisk na kontakt z projektantami i wzajemną korelację – w celu wymiany wiedzy o potrzebach rynku, tendencjach w projektowaniu
i specjalistycznych rozwiązaniach firmy, odpowiadających na potrzeby budownictwa.
  • Rozwój w obszarze obecnych i nowych segmentów rynku
Koncepcja rozwoju Spółki zakłada dalszą ekspansję na rynku polskim, a także wzrost sprzedaży eksportowej. Impulsy rozwojowe branży przeciwpożarowej zidentyfikowane przez Spółkę pozwoliły pogrupować następujące obszary działania: Polska, kraje ościenne Europy Zachodniej, Skandynawia, Rosji i kraje sąsiadujące (Litwa, Łotwa, Ukraina). Założone przez Zarząd cele strategiczne, zakładają wzrost sprzedaży w tych segmentach rynku. We wszystkich krajach, poza Polską, zakłada się też ewentualną rozbudowę sieci Partnerów Handlowych, poprzez których dystrybuowane będą własne wyroby. Jednocześnie Spółka założyła możliwość uzupełnienia własnej oferty handlowej o produkty zachodnioeuropejskich partnerów. Dzięki tej korelacji zaoferuje ona jeszcze bogatszy wachlarz produktów na rynku polskim. Strategia ta jest konsekwentnie realizowana i będzie kontynuowana w całym 2016 roku.