Zarząd Małkowski-Martech S.A. informuje, iż raporty okresowe w roku obrotowym 2019 r. będą przekazywane w następujących terminach:

Raport za IV kwartał 2018 roku: 14 luty 2019
Raport roczny za 2018 rok: 26 kwietnia 2019
Raport za I kwartał 2019 roku: 15 maja 2019
Raport za II kwartał 2019 roku: 14 sierpnia 2019
Raport za III kwartał 2019 roku: 14 listopada 2019