Zarząd Małkowski-Martech S.A. informuje, iż raporty okresowe w roku obrotowym 2020 r. będą przekazywane w następujących terminach:

Raport za IV kwartał 2019 roku: 14 luty 2020
Raport roczny za 2019 rok: 24 kwietnia 2020
Raport za I kwartał 2020 roku: 15 maja 2020
Raport za II kwartał 2020 roku: 14 sierpnia 2020
Raport za III kwartał 2020 roku: 13 listopada 2020