Spółka Małkowski-Martech S.A. bierze udział w VI Kongresie Relacji Inwestorskich

Spółka Małkowski-Martech S.A. w dniach 4-5 czerwca 2014r. bierze udział w IV Kongresie Relacji Inwestorskich organizowanym przez Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych.