28 mln zł przychodów ze sprzedaży i 2 mln zysku netto w 2011r.

Małkowski-Martech S.A. - producent bram przeciwpożarowych, notowany na rynku NewConnect, opublikował wyniki finansowe za IV kwartał 2011 r. Spółka zanotowała 8,3 mln przychodów w tym okresie. Tym samym osiągnęła w 2011 r. ponad 28 mln wpływów ze sprzedaży oraz 2 mln zł. zysku netto. Firma zrealizowała prognozy na ubiegły rok w 114 proc. na poziomie przychodów i 102 proc. na poziomie netto. 

Małkowski-Martech S.A. - producent bram przeciwpożarowych, notowany na rynku NewConnect, opublikował wyniki finansowe za IV kwartał 2011 r. Spółka zanotowała 8,3 mln przychodów w tym okresie. Tym samym osiągnęła w 2011 r. blisko 28 mln wpływów ze sprzedaży oraz 2 mln zł. zysku netto. Firma zrealizowała prognozy na ubiegły rok w 114 proc. na poziomie przychodów i 102 proc. na poziomie netto. Natomiast w wyniku wzrostu sprzedaży nastąpił znaczny przyrost rentowności - 7,1 proc. w całym 2011r.

Wypracowany przez firmę Małkowski-Martech S.A. przychód ze sprzedaży w IV kwartale 2011r. okazał się o 3,7% większy niż w III kwartale ubiegłego roku i wzrósł o 59% w stosunku do analogicznego przedziału czasu roku 2010. Strata netto za ten kwartał, związana z opłatami licencyjnymi od użytkowanych patentów, wyniosła 97 tys. zł. i okazała się znacznie mniejsza niż koszty poniesione przez firmę z tego samego tytułu w 2010r.

W wyżej wymienionym kwartale Spółka poszerzyła swoją ofertę o dwa nowe typy produktów. Są to nagrodzone Złotymi Medalami targów Budma 2012 - brama dymoszczelna Marc-Zs i drzwi przeciwpożarowe wahadłowe Marc-Wh.

- „Pod koniec 2011r. wprowadziliśmy na rynek dwie nowości, które są rezultatem kilkumiesięcznej pracy grupy naszych specjalistów. Rozwiązania te powstały z myślą o obiektach elektroenergetycznych, wielkokubaturowych i przemysłowych. Ideą poszerzania wachlarza oferowanych przez nas usług jest kompleksowe wyposażenie tych obiektów w pasywne zabezpieczenia przeciwpożarowe, a co za tym idzie - jak najprecyzyjniejsza odpowiedz na potrzeby klientów.” - mówi Dariusz Dorczyński, wiceprezes zarządu Małkowski-Martech S.A.

W IV kwartale 2011r. firma zrealizowała ponad 50% kontraktu związanego z przebudową Stadionu Wisły w Krakowie. Pozostała część zlecenia wykonana będzie w I kwartale 2012r. W ramach zawartych we wcześniejszym okresie umów sfinalizowane zostały także realizacje na Stadionie Narodowym w Warszawie i na terenie Opery Podlaskiej.

W analizowanym okresie 2011r. Małkowski - Martech S.A. podpisał umowę z PARP na dofinansowanie badań w zakresie produkcji pasywnych zabezpieczeń przeciwpożarowych w wysokości 724 tys. zł. Projekt jest w trakcie realizacji, a planowany termin jego zakończenia to grudzień 2012r. Wpływ dofinansowania z tego tytułu nastąpi jeszcze w 2012r.

***

Małkowski-Martech S.A. jest producentem przegród przeciwpożarowych, stanowiących ważny pasywny element zabezpieczeń przeciwpożarowych w wielu budynkach użyteczności publicznej i obiektach wielkogabarytowych. Model biznesowy Małkowski-Martech S.A. opiera się na kompleksowej obsłudze klientów, począwszy do doradztwa i konsultacji, poprzez wybór lub wykonanie odpowiedniego rodzaju bramy przeciwpożarowej, aż po dostawę, montaż i serwis zamontowanych produktów. Spółka oferuje bramy kurtynowe, bramy przesuwne, rolowane i opuszczane oraz bramy segmentowe i kurtyny przeciwpożarowe.

Odbiorcami produktów Małkowski-Martech S.A. są zarówno duże firmy z branży budowlanej (np. Budimex-Dromex S.A., Warbud S.A., Hochtief, PBG S.A. etc.) jak i mniejsze firmy pośredniczące. Spółka realizuje duże prestiżowe kontrakty, jak np. na budowie Stadionu Narodowego w Warszawie.

Małkowski-Martech S.A. jest notowany na rynku NewConnect. Więcej informacji: www.malkowski.pl