Firma Małkowski-Martech S.A. realizuje nowy projekt współfinansowany ze środków UE

Z przyjemnością informujemy, że firma Małkowski-Martech S.A. w miesiącu listopadzie rozpoczęła realizacje projektu w ramach działania 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B. Oś priorytetowa 8: Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki. Projekt jest realizowany przy udziale środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.