Nowy Wiceprezes Spółki

Informujemy, iż w dniu 11 lipca 2014r. decyzją Rady Nadzorczej na wniosek Zarządu Pan Marcin

Małkowski został powołany na stanowisko Wiceprezesa Zarządu spółki Małkowski-Martech S.A.