Zamiar sprzedaży większościowego pakietu akcji przez akcjonariuszy Małkowski-Martech S.A.

Zarząd Małkowski-Martech S.A. informuje, że w dniu 08 lipca 2015 roku został zaparafowany projekt umowy ewentualnej sprzedaży 88 % akcji Spółki.

Zarząd Małkowski-Martech S.A. informuje, że w dniu 08 lipca 2015 roku został zaparafowany projekt umowy ewentualnej sprzedaży 88 % akcji Spółki Akcyjnej pod firmą „Małkowski-Martech, przewidujący sprzedaż tego pakietu akcji na rzecz Projprzem S.A. za łączną cenę nie wyższą niż 10.500.000 PLN, która finalnie w drodze wzajemnych negocjacji może zostać obniżona.Obecnie Spółka Akcyjna Małkowski-Martech działa na rynku polskim, gdzie marka Martech jest inwestorom bardzo dobrze znana. Funkcjonowanie w Grupie Kapitałowej Projprzem da Spółce nowe możliwości zwiększenia sprzedaży na rynkach eksportowych, na których obecne są produkty marki PROMStahl. Zarząd ocenia, iż zmiana większościowego akcjonariusza wpłynie na dynamiczny rozwój Spółki.