Harmonogram publikacji raportów dotyczących Spółki w 2017 roku

Zarząd Małkowski-Martech S.A. podał do wiadomości harmonogram publikowania raportów okresowych w 2017 roku.

Zarząd Małkowski-Martech S.A. podaje do wiadomości harmonogram publikowania raportów okresowych w 2017 roku. Przekazywanie raportów będzie odbywało się w następujących terminach:


- raport okresowy kwartalny za IV kwartał 2016 r. -14.02.2017 roku;
- raport okresowy roczny za 2016 r. - 27.04.2017 roku;
- raport okresowy kwartalny za I kwartał 2017 r. - 15.05.2017 roku;
- raport okresowy kwartalny za II kwartał 2017 r. - 10.08.2017 roku;
- raport okresowy kwartalny za III kwartał 2017 r. - 10.11.2017 roku.

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.