Publikacja raportu kwartalnego 1/2017

Małkowski-Martech S.A. opublikowała raport finansowy za pierwszy kwartał 2017r.