Charakterystyka projektu:

Budowa terminalu LNG i portu zewnętrznego w Świnoujściu była inwestycją strategiczną dla bezpieczeństwa energetycznego Polski i zakłada odbiór gazu ziemnego drogą morską z dowolnego miejsca na świecie. Terminal zlokalizowany jest na około 48 ha terenów nadbrzeżnych portu. W jego skład wchodzą: urządzenia do odbioru gazu ze statków, dwa kriogeniczne zbiorniki do przechowywania LNG oraz instalacje służące do jego gazyfikacji. Nie zabrakło także nowoczesnego systemu urządzeń służącego do przesyłania gazu z terminalu do krajowego gazociągu.

W ramach realizacji zostało zamontowane blisko 600 specjalistycznych produktów.

Bramy przeciwpożarowe przesuwne, segmentowe, opuszczane:
- na całym obiekcie zamontowano szereg bram w różnej odporności ogniowej

Stolarka okienna i drzwiowa:
- obok przeciwpożarowej stolarki okiennej  drzwiowej znajdują się także drzwi i okna kuloodporne

Produkty przeciwwybuchowe i kuloodporne:
- produkty rozmieszczone są na terenie całego obiektu

Przy projektowaniu bram brano pod uwagę:

- specyfikę nowobudowanego obiektu
- niezwykle wymagające środowisko pracy bram
- dodatkowe zabezpieczenia terminala
- umieszczenie elementów napędowych, zabezpieczonych przed zasięgiem osób niepowołanych

 

Charakterystyka:

W ramach prac budowlanych wyposażono nowy terminal gazowy w blisko 600 produktów różnego typu. Oprócz bram przeciwpożarowych, segmentowych i opuszczanych teleskopowych, zamontowano całą stolarkę okienną i drzwiową.  Zakres prac obejmował, nie tylko projektowanie, produkcję, zakup i montaż produktów, ale także zarządzanie placem budowy oraz sprzętem.

 

Dane projektu:

Nazwa inwestycji

 Zabezpieczenie terminala LNG w bierne zabezpieczenia
przeciwpożarowe i przeciwwybuchowe

Inwestor

Polskie LNG S.A.

Adres inwestycji

ul. Ku Morzu 1 72-602 Świnoujście

Wykonawca robót

Małkowski-Martech SA

Branża

Bramy przeciwpożarowe, stolarka okienna i drzwiowa

Bramy przeciwwybuchowe i kuloodporne

Dodatkowe informacje

Referencje

Pliki do ściągnięcia

Bloki