I.    OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU WALNEGO ZGROMADZENIA

NWZ 28.07.2020 - Ogłoszenie 

ZWZ 22.06.2020 - Ogłoszenie 

ZWZ 25.11.2019 - Ogłoszenie 

ZWZ 10.06.2019 - Ogłoszenie 

ZWZ 18.06.2018 - Ogłoszenie 

ZWZ 19.06.2017 - Ogłoszenie 

 
 
 
 
 

 

 
   

II.  INFORMACJA O OGÓLNEJ LICZBIE AKCJI W SPÓŁCE I LICZBIE GŁOSÓW Z TYCH  AKCJI W DNIU  OGŁOSZENIA

NWZ 28.07.2020 - informacja

 

ZWZ 22.06.2020 - informacja

 

ZWZ 18.06.2018 - Informacja 

 

ZWZ 19.06.2017 - Informacja 

 

ZWZ 26.06.2016 - Informacja

 

ZWZ 11.05.2015 - Informacja

 

ZWZ 28.06.2013 - Informacja

 

ZWZ 07.08.2012 - Informacja

 

ZWZ 20.05.2011 - Informacja

NWZ 24.01.2011 - Informacja

 

 

 

III. DOKUMENTACJA, KTÓRA MA BYĆ PRZEDSTAWIONA WALNEMU ZGROMADZENIU

 

ZWZ 11.05.2015 Sprawozdanie Zarządu z działalności za rok 2015

ZWZ 27.06.2016 Opinia i Raport Biegłego z badania za rok 2015 

 

 

ZWZ 27.06.2016 Rekomendacja Rady Nadzorczej na ZWZ

ZWZ 11.05.2015 Rekomendacja Rady Nadzorczej na ZWZ

ZWZ 11.05.2015 Sprawozdanie Zarządu z działalności za rok 2014

ZWZ 11.05.2015 Opinia i Raport Biegłego z badania za rok 2014 

ZWZ 11.05.2015 Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów   

 

 

 

ZWZ 06.06.2014 Rekomendacja Rady Nadzorczej na ZWZ 

ZWZ 06.06.2014 Sprawozdanie finansowe za 2013

ZWZ 06.06.2014 Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2013

ZWZ 06.06.2014 Opinia i Raport Biegłego z badania za rok 2013

 

 

 

 
 
 
 

ZWZ 20.05.2011 Sprawozdanie finansowe za 2010

ZWZ 20.05.2011 Sprawozdanie zarządu z działalności za 2010

ZWZ 20.05.2011 Opinia i Raport Biegłego z badania za rok 2010

 


IV.  PROJEKTY UCHWAŁ

NWZ 28.07. 2020 Propozycje uchwał 

ZWZ 22.06. 2020 Propozycje uchwał 

ZWZ 25.11. 2019 Propozycje uchwał 

ZWZ 10.06. 2019 Propozycje uchwał 

ZWZ 18.06. 2018 Propozycje uchwał 

ZWZ 19.06. 2017 Propozycje uchwał 

ZWZ 27.06. 2016 Propozycje uchwał 

 

ZWZ 19.06. 2015 Propozycje uchwał

 

ZWZ 11.05. 2015 Propozycje uchwał

 

ZWZ 06.06. 2014 Propozycje uchwał

 

ZWZ 28.06. 2013 Propozycje uchwał

 

 

 

 

V.   FORMULARZE POZWALAJĄCE NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU

 

NWZ 28.07.2020 - Wzór pełnomocnictwa

 

ZWZ 22.06.2020 - Wzór pełnomocnictwa

 

ZWZ 25.11.2019 - Wzór pełnomocnictwa

 

ZWZ 10.06.2019 - Wzór pełnomocnictwa

 

ZWZ 18.06.2018 - Wzór pełnomocnictwa 
 

ZWZ 19.06.2017 - Wzór pełnomocnictwa 

 

ZWZ 27.06.2016 - Wzór pełnomocnictwa 

 

ZWZ 19.06.2015 - Wzór pełnomocnictwa

 

ZWZ 11.05.2015 - Wzór pełnomocnictwa

 

ZWZ 06.06.2014 - Wzór pełnomocnictwa

 

 

 

 

 

VI. UCHWAŁY PODJĘTE NA WALNYM ZGROMADZENIU

ZWZ 22.06.2020

NWZ 25.11.2019

ZWZ 10.06.2019


ZWZ 18.06.2018

 

ZWZ 19.06.2017 

 

ZWZ 27.06.2016 

 

ZWZ 19.06.2015

 

ZWZ 11.05.2015

 

ZWZ 06.06.2014