Przejdź do strony: Aktualności
Przejdź do strony: Zobacz nasz nowy folder wizerunkowy!
Przejdź do strony: Certyfikat ISO
Przejdź do strony: Zarząd
Przejdź do strony: Misja firmy
Przejdź do strony: Nasz zespół
Przejdź do strony: Zarządzanie jakością
Przejdź do strony: Dotacje UE

Zapytania ofertowe

Szanowni Państwo,

zgodnie z zastosowaniem zasady konkurencyjności w rozumieniu w szczególności Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 dnia 30.01.2017 r. ogłoszono zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy usługi doradczej polegającej na przeprowadzeniu specjalistycznych badań w celu uzyskania dokumentów/certyfikatów uprawniających do wprowadzenia produktów lub usług przedsiębiorcy na wybrane rynki docelowe.

W dniu 07.03.2017 r. dokonano oceny złożonych ofert. Wyniki przedmiotowego postępowania dostępne są do pobrania poniżej.

Wyniki_zapytania_ofertowego.pdf

 

Konarskie, 07.03.2017 r.


Przejdź do strony: Współpraca
Przejdź do strony: Historia