Sign in

"Wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie moich danych osobowych przez MAŁKOWSKI - MARTECH S. A. Konarskie, ul.Kórnicka 4, 62-035 Kórnik dla realizacji usługi e-cennik. Dane będą chronione zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Administratorem danych jest MAŁKOWSKI - MARTECH S. A. Konarskie, ul.Kórnicka 4, 62-035 Kórnik. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści jej danych oraz możliwość ich poprawiania."

Do you already have an account?

log into the system

Log in
Log in