Firma Małkowski-Martech S.A. realizuje nowy projekt współfinansowany ze środków UE

Z przyjemnością informujemy, że firma Małkowski-Martech S.A. w miesiącu wrześniu 2016r. rozpoczęła realizacje projektu: „Rozwój firmy Małkowski-Martech S.A. poprzez eksport produktów: bram i drzwi przeciwpożarowych – w oparciu o Plan Rozwoju Eksportu”.

Z przyjemnością informujemy, że firma Małkowski-Martech S.A. w miesiącu wrześniu 2016r. rozpoczęła realizacje projektu w ramach działania. Oś priorytetowa 1 „Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka”. Działanie 1.4. „Internacjonalizacja gospodarki regionalnej”. Poddziałanie 1.4.1. „Kompleksowe wsparcie rozwoju działalności przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych dla przedsiębiorstw posiadających plan rozwoju eksportu” Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020: „Rozwój firmy Małkowski-Martech S.A. poprzez eksport produktów: bram i drzwi przeciwpożarowych – w oparciu o Plan Rozwoju Eksportu”.

Głównym celem projektu jest eksport produktów, tj. bram i drzwi przeciwpożarowych na rynki zagraniczne: Dania, Holandia, Rumunia, Belgia, Łotwa, Estonia. Planowanym efektem realizacji projektu będzie: wzrost przychodów ze sprzedaży produktów na eksport, pozyskanie nowych klientów/

Zobacz inne aktualności

Potrzebujesz pomocy?

Skorzystaj z porady
naszego doradcy!

Nasi specjaliści pomogą Ci dobrać najlepsze rozwiązanie dla twojej
inwestycji