EKSPERT RADZI

Zdjęcie dr inż. Zenon Małkowski

dr inż. Zenon Małkowski

EKSPERT TECHNICZNY

tel. kom. + 48 601 728 316

e-mail: zenon.malkowski@assaabloy.com

Prezes Zarządu Spółki  Małkowski -Martech S.A. w latach 2004-2015.

Obecnie Ekspert Techniczny Spółki Małkowski-Martech S.A.

Uzyskał stopień naukowy doktora nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria lądowa i transport.

Prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Producentów Zabezpieczeń P-poż. I Sprzętu Ratowniczego.

Członek Rady Izby Rzeczoznawców SITP; Rzeczoznawca SITP.

Sekretarz Wielkopolskiej Izby Budownictwa; Ekspert wpisany na listę Biegłych Sądowych w dziedzinie Ochrony Pożarowej.

Posiadacz wielu patentów (w tym europejskiego) i licznych wzorów użytkowych.

Członek Rady Normalizacyjnej przy Polskim Komitecie Normalizacyjnym.

Założyciel firmy Unima.

Częste pytania

Maskownice prowadnic i kasety mogą być wykonane z blachy ocynkowanej w trzech podstawowych kolorach RAL 7035, 9002 i 9010. Istnieje możliwość wyboru innego koloru lub wykonanie nierdzewne.

W bramach opuszczanych mogą być zaprojektowane drzwi. Paragraf 240.3 Warunków Technicznych, którym powinny odpowiadać wyraźnie wskazuje, że drzwi i bramy o ruchu pionowym nie mogą być stosowane na drogach ewakuacji. Na drogach ewakuacji mogę znajdować się jednakże bramy przesuwne, z drzwiami ewakuacyjnymi.

Bramy i kurtyny przeciwpożarowe to specjalistyczne wyroby, których montaż wymaga odpowiednich uprawnień. Tylko autoryzowane firmy, posiadające Certyfikat Autoryzacji Montażu (wydawany przez Producenta) mogą montować te produkty.

Usługi serwisowe realizowane są przez zespoły wykwalifikowanych i doświadczonych pracowników naszej firmy lub firm podwykonawczych, które posiadają autoryzację producenta na prowadzenie serwisu bram ppoż. typu MARC, a serwisanci Obiektowy Certyfikat Autoryzacji Serwisu. Przypominamy, że przeglądy okresowe bram ppoż. powinny być wykonywane zgodnie z Dokumentacją Techniczno-Ruchową bram typu Marc nie rzadziej niż co 6 miesięcy.

Bramy i kurtyny przeciwpożarowe to specjalistyczne wyroby, których montaż wymaga odpowiednich uprawnień. Tylko autoryzowane firmy, posiadające Certyfikat Autoryzacji Montażu (wydawany przez Producenta) mogą montować te produkty.

Co się stanie gdy będzie awaria zasilania na obiekcie, czy bramy spadną mi na głowę? Jak otworzyć bramę z napędem przy braku zasilania?
Bramy z napędem mają możliwość ręcznej obsługi w razie braku zasilania. Do zestawu centrali dołączany jest kluczyk do awaryjnego otwierania bramy. Istnieje też możliwość zastosowania akumulatora, który podtrzymuje pracę siłownika i umożliwia normalną obsługę bramy podczas braku przerwy w dostawie zasilania.

Najważniejszym kryterium jest klasa odporności ogniowej i oczywiście warunki zabudowy, czyli ilość miejsca wokół zamykanego otworu. Te dwa kryteria są determinantami rodzaju wykorzystanej bramy. Z doświadczenia wiemy, że klienci często mylą klasy odporności ogniowej E, EW i EI, a ma to zasadniczy wpływ na warunki zabudowy i cenę. Dla przypomnienia (E) oznacza szczelność ogniową, (I) izolacyjność ogniową, a (W) promieniowanie. Miarą tych cech jest czas (wyrażony w minutach).

Potrzebujesz pomocy?

Skorzystaj z porady
naszego doradcy!

Nasi specjaliści pomogą Ci dobrać najlepsze rozwiązanie dla twojej
inwestycji