KARIERA

Proces rekrutacji

W spółce MAŁKOWSKI-MARTECH S.A. w procesie doboru i rekrutacji Pracowników stosujemy następujące zasady, oparte o przepisy prawa oraz dostępne na rynku praktyki

1

Zostaw nam swoje CV / Odpowiedz na ofertę pracy

Ogłoszenie zawiera informację o podstawowych wymaganiach kwalifikacyjnych na dane stanowisko, o terminie nadsyłania aplikacji, a także o oferowanych warunkach zatrudnienia
w formie opisu stanowiska pracy na stronie internetowej spółki oraz w wybranym ogólnodostępnym portalu rekrutacyjnym.

2

Selekcja aplikacji

następuje pod kątem spełnienia przez Kandydatów wymagań kwalifikacyjnych.
Aplikujący Kandydaci zobowiązani są do dostarczenia CV zawierającego klauzulę.
Przekazując nam swoje CV Kandydat/ Kandydatka wyraża zgodę na udział w konkretnym procesie rekrutacji.

Podanie danych osobowych jest zawsze dobrowolne, decydując się na podanie spółce MAŁKOWSKI-MARTECH S.A. swoich danych osobowych, Kandydat/Kandydatka będzie mieć dostęp do ich treści i w dowolnym momencie będzie mógł/mogła je zmienić lub poprawić, a także kontrolować ich przetwarzanie.
Każdej osobie przysługuje w każdym czasie prawo do pozyskania informacji o celach i zakresie przetwarzania jego danych osobowych przez MAŁKOWSKI-MARTECH S.A., a także prawo do bycia zapomnianym.

3

Postępowanie kwalifikacyjne z wybranymi Kandydatami

Rozmowa kwalifikacyjna prowadzona jest przez Pracownika HR i Dyrektora Pionu, do którego dedykowany jest nabór. Ma ona na celu zapoznanie się z sytuacją zawodową Kandydatów, ich dotychczasowym doświadczeniem oraz motywacją do podjęcia pracy.

Nasze doświadczenie jest
do twojej dyspozycji

Ewentualne aplikacje prosimy przesyłać na adres z obowiązującymi klauzulami:
rekrutacja@malkowski.pl

Odwiedź naszą Strefę architekta, w której znajdziesz:

BIM produktów - ARCHISPACE

Produkty

DLA ARCHITEKTA

NAJWAŻNIEJSZE STANDARDY
PROCESÓW REKRUTACYJNYCH

Wszyscy Kandydaci są równo traktowani w procesie rekrutacyjnym oraz przekazywane są im jednakowe informacje dotyczące miejsca, terminu, czasu trwania i planowanych elementów rekrutacji.

Kandydaci zaproszeni do postępowania kwalifikacyjnego otrzymują informację o planowanym terminie zakończenia procesu rekrutacji.
Informacja zwrotna przekazywana jest (mailowo lub telefonicznie) wszystkim Uczestnikom postępowania kwalifikacyjnego.
Proces rekrutacji jest objęty ochroną danych osobowych, a Pracownicy spółki zaangażowani w jego przebieg mają obowiązek zachowania poufności.

Dokumenty związane z rekrutacją i doborem Pracowników są przechowywane i przetwarzane w Spółce z zachowaniem przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO) oraz wewnętrznymi Politykami i procedurami obowiązującymi w spółce w obszarze ochrony danych osobowych.

Aktualnie nie prowadzimy rekrutacji na żadne stanowisko.

Klauzula Obowiązek Informacyjny