SERWIS

Jesteśmy polskim producentem
nowoczesnych bram przeciwpożarowych

Firma Małkowski – Martech S.A. oferuje kompleksową obsługę serwisową wszystkich bram przeciwpożarowych typu Marc w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym.

W zakres naszej usługi wchodzi:

  • zapewnienie właściwej konserwacji produktu;
  • naprawa i wymiana wszystkich części lub podzespołów, które uległy zużyciu podczas eksploatacji;
  • wsparcie techniczne i prowadzenie działań dla zapewnienia bezpieczeństwa oraz niezawodności produktu podczas całego okresu jego użytkowania;
  • stały kontakt z Klientami, którzy nabyli nasze produkty.

Skontaktuj się z nami

Jeśli chcesz zgłosić awarię, uszkodzenie naszego produktu lub zamówić przegląd skorzystaj z formularza kontaktowego.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom
naszych Klientów i ich potrzebom mamy
w swojej ofercie serwis podstawowy, pełny
i zindywidualizowany.

1

SERWIS PEŁNY

Realizowany w okresie gwarancyjnym oraz po upływie tego okresu na podstawie stałych umów serwisowych, obejmuje wszystkie czynności związane z utrzymaniem zdatności produktu.

2

SERWIS PODSTAWOWY

Realizowany w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym na podstawie zleceń na wykonanie poszczególnych prac.

3

SERWIS ZINDYWIDYALIZOWANY

Realizowany w oparciu o indywidualne potrzeby Klienta.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA

W przypadku zainteresowania szczegółowe warunki serwisu przedstawimy w ofercie przygotowanej specjalnie dla Państwa na podstawie otrzymanego Zgłoszenia do serwisu Małkowski-Martech S.A.:

Usługi serwisowe realizowane są przez zespoły wykwalifikowanych i doświadczonych pracowników naszej firmy lub firm podwykonawczych, które posiadają autoryzację producenta na prowadzenie serwisu bram ppoż. typu Marc, a serwisanci Obiektowy Certyfikat Autoryzacji Serwisu. Przypominamy, że przeglądy okresowe bram ppoż. powinny być wykonywane zgodnie z Instrukcją Stosowania, Obsługi i Konserwacji bram typu Marc nie rzadziej niż co 6 miesięcy.

UWAGA!

Przypominamy, że przeglądy okresowe bram ppoż. powinny być wykonywane zgodnie z Dokumentacją Techniczno-Ruchową bram typu „Marc” nie rzadziej niż co 6 miesięcy.

Wymagania:

  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów - §3.2 „Urządzenia przeciwpożarowe (...) powinny być poddawane przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym zgodnie z zasadami i w sposób określony w Polskich Normach dotyczących urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic, w dokumentacji techniczno-ruchowej oraz instrukcjach obsługi, opracowanych przez ich producentów." §3.3 "Przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne powinny być przeprowadzane w okresach ustalonych przez producenta, nie rzadziej jednak niż raz w roku";
  • Aprobaty Techniczne ITB;
  • Dokumentacja Techniczno-Ruchowa.
  • Instrukcja stosowania, obsługi i konserwacji

Potrzebujesz pomocy?

Zainteresowany serwisem

W przypadku zainteresowania szczegółowe warunki serwisu przedstawimy w ofercie przygotowanej specjalnie dla Państwa na podstawie otrzymanego Zgłoszenia do serwisu Małkowski-Martech S.A., które po wypełnieniu prosimy przesłać na:

Partnerzy handlowi

Znajdź odpowiednią firmę, w bazie naszych kilkudziesięciu partnerów handlowych