Polityka prywatności

Polityka prywatności

Spis treści

I. Informacje ogólne
II. Informacje pozyskiwane w formularzach
III. Informacje o plikach cookies
IV. Dane osobowe pozyskiwane za pośrednictwem serwisu www.malkowski.pl
V. Dane osobowe Klientów i Kontrahentów Małkowski-Martech S.A.– ogólna klauzula informacyjna
VI. Profilowanie
VII. Dane kontaktowe

I. Informacje ogólne

1. Operatorem serwisu www.malkowski.pl jest Małkowski-Martech S.A. z siedzibą w Czołowie, ul. Leśna 57, 62-035 Kórnik, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000350585 ; NIP: 1230029611 ; REGON: 006372010 (dalej jako: „Małkowski-Martech”).
2. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich aktywności na następujące sposoby:
a) poprzez zapisywanie informacji podawanych przez użytkowników serwisu dobrowolnie w udostępnianych w serwisie formularzach,
b) poprzez wykorzystywanie zapisywanych w urządzeniach końcowych plików cookies,
c) poprzez profilowanie.

II. Informacje pozyskiwane w formularzach

1. Serwis zbiera informacje podawane dobrowolnie przez użytkownika.
2. Poza informacjami, o których mowa w ust. 1 serwis zapisuje informacje o parametrach połączenia: oznaczenie czasu połączenia, adres IP użytkownika.
3. Zakres danych zbieranych w formularzach oraz cel ich przetwarzania są uzależnione od funkcji konkretnego formularza (np. formularz zapisu na newsletter, formularze kontaktowe formularz rejestracyjny do zakładania konta, formularze zapytań o produkt etc.)

III. Informacje o plikach cookies

1. Serwis korzysta z plików cookies.
2. Cookie to mały plik tekstowy, który serwis www.malkowski.pl zapisuje na Państwa urządzeniu w chwili gdy przeglądacie Państwo treści zawarte na stronach serwisu. Korzystając z serwisu bez zmiany ustawień przeglądarki wyrażacie Państwo zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies celem zapewnienia wygody i bezpieczeństwa podczas wizyty w serwisie.
3. Większość stron internetowych korzysta z technologii plików cookies. Pliki te tworzone są przez Państwa przeglądarkę internetową, za każdym razem gdy odwiedzacie Państwo naszą stronę. Część z nich może pozostawać na urządzeniu po zamknięciu przeglądarki. Odwiedzając serwis w przyszłości, w przypadku korzystania z tego samego urządzenia przeglądarka sprawdzi, czy na urządzeniu jest zapisany odpowiedni plik cookie (zawierający nazwę naszej strony) i prześle zawarte w nim dane ponownie do strony. Pozwoli to rozpoznać, że dany użytkownik korzystał z naszej strony w przeszłości i w niektórych przypadkach umożliwi dopasowanie prezentowanych na stronie treści do preferencji odbiorcy. W ten sposób technologia plików cookies ułatwia użytkownikom korzystanie z wcześniej odwiedzanych serwisów internetowych – jeśli bowiem użytkownik korzysta z tego samego urządzenia i przeglądarki, z których korzystał w przeszłości, technologia cookies umożliwia zapamiętanie jego indywidualnych preferencji.
4. W dowolnej chwili mają Państwo możliwość zmiany ustawień korzystania z plików cookies przez przeglądarkę, którą wykorzystujecie Państwo do przeglądania naszego serwisu (w tym możliwość blokowania lub usuwania plików cookies pochodzących z konkretnych stron internetowych). Większość przeglądarek umożliwia akceptowanie lub odrzucanie wszystkich plików cookies, akceptowanie wyłącznie określonych rodzajów lub aktywowanie powiadomień dla użytkownika informujących każdorazowo o próbie zapisania przez stronę pliku cookie na urządzeniu użytkownika. Panel zarządzania plikami cookies nieznacznie różni się w zależności od przeglądarki, więcej informacji na ten temat mogą Państwo uzyskać korzystając z zakładki „Pomoc” w Państwa przeglądarce, lub odwiedzając serwis: www.wszystkoociasteczkach.pl (PL) / www.allaboutcookies.org (EN) .
5. Proszę pamiętać, że w przypadku wyłączenia wszystkich plików cookies serwis www.malkowski.pl może nie działać poprawnie.

IV. Dane osobowe pozyskiwane za pośrednictwem serwisu www.malkowski.pl

1. Administratorem danych osobowych pozyskiwanych za pośrednictwem formularzy umieszczonych w serwisie jest Małkowski-Martech, Tel: (+48) 61 222 75 00, adres e-mail: biuro@malkowski.pl.
2. Kontakt z administratorem w sprawach związanych z ochroną danych osobowych jest możliwy pod adresem e-mail: biuro@malkowski.pl lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres siedziby administratora z dopiskiem „Ochrona danych osobowych”.
3. Zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., str. 1) (dalej jako: „RODO”) dane osobowe użytkowników serwisu są przetwarzane:
a) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) w związku z art. 22 ust. 2 lit. c) RODO w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji w oparciu o profilowanie dla jak najlepszego dopasowania reklam i prezentowanych treści do indywidualnych potrzeb użytkownika- do czasu cofnięcia wyrażonej zgody;
b) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO tj. wyrażanej przez Państwa, pod odpowiednim formularzem, dobrowolnej zgody – w celu wynikającym z funkcji danego formularza (np. wysyłka newslettera, obsługa zapytania o produkt, nawiązanie kontaktu)- do momentu zrealizowania czynności wynikających z funkcji danego formularza lub do czasu wycofania wyrażonej zgody ;
c) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w celu dochodzenia przez administratora ewentualnych roszczeń związanych z obsługą zgłoszeń kierowanych za pośrednictwem formularzy kontaktowych oraz prowadzenia działań marketingowych promujących działalność administratora, w tym z wykorzystaniem adresów e-mail i numerów telefonów- do czasu zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na tej podstawie.
4. Użytkownikom serwisu, w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych, przysługują następujące prawa:
a) prawo dostępu do treści swoich danych- zgodnie z art. 15 RODO,
b) prawo do sprostowania swoich danych – zgodnie z art. 16 RODO,
c) prawo do usunięcia danych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”) – zgodnie z art. 17 RODO,
d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych – zgodnie z art. 18 RODO,
e) prawo do przenoszenia danych – zgodnie z art. 20 RODO,
f) prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie wyrażonej zgody przed jej cofnięciem) – zgodnie z art. 7 ust. 3 RODO
5. Użytkownikom serwisu przysługuje również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
6. Użytkownik serwisu ma także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, że przetwarzanie ich danych osobowych przez Małkowski-Martech narusza przepisy RODO, ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000 z późniejszymi zmianami) oraz wszelkich innych regulacji krajowych służących stosowaniu RODO.
7. Dane osobowe użytkowników serwisu mogą być przekazywane następującym odbiorcom:
a) podmioty z grupy ASSA ABLOY AB z siedzibą w Sztokholmie (Szwecja), w tym Assa Abloy Opening Solutions Poland S.A. z siedzibą przy ul. Magazynowej 4, 64-100 Leszno.
b) inne podmioty współpracujące z Małkowski-Martech przy realizacji celów przetwarzania, o których mowa w ust. 3.
8. W przypadku wyrażenia zgody, dane osobowe użytkownika będą przetwarzane przez Małkowski-Martech na zasadach zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania. Technologie przechowujące i uzyskujące dostęp do informacji zapisanych na urządzeniach końcowych użytkownika (w szczególności przy wykorzystaniu plików cookies) pozwalają Małkowski-Martech oceniać aktywność użytkownika i na jej podstawie dopasowywać reklamy i prezentowane w serwisie treści do indywidualnych preferencji każdego z użytkowników. Dokładny opis techniczny profilowania użytkowników znajduje się w punkcie VI niniejszej Polityki prywatności.
9. Podanie danych za pośrednictwem formularzy umieszczonych w serwisie jest dobrowolne, lecz niezbędne dla skorzystania z funkcjonalności poszczególnych formularzy.
10. Małkowski-Martech nie przekazuje danych osobowych użytkowników do państw trzecich (tj. poza Unię Europejską lub Europejski Obszar Gospodarczy) ani do organizacji międzynarodowych.

V. Dane osobowe Klientów i Kontrahentów Małkowski-Martech – ogólna klauzula informacyjna

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Małkowski-Martech, Tel: (+48) 61 222 75 00, adres e-mail: biuro@malkowski.pl.
2. Kontakt z administratorem w sprawach związanych z ochroną danych osobowych jest możliwy pod adresem e-mail: biuro@malkowski.pl lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres siedziby administratora z dopiskiem „Ochrona danych osobowych”.
3. Administrator przetwarza dane osobowe:
1) Klientów:
a) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – w celu podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy oraz realizacji zawartych umów (w tym kontaktu telefonicznego i e-mailowego, przesyłania dokumentów związanych ze świadczonymi usługami i inne) – do czasu realizacji umowy;
b) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – w celu realizacji ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z obowiązującego prawa, w tym w szczególności obowiązków wynikających z prawa podatkowego – do czasu zrealizowania lub wygaśnięcia obowiązków;
c) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w tym w szczególności w celu dochodzenia, ustalania i obrony roszczeń, w celach archiwalnych i statystycznych oraz w celu stosowania marketingu bezpośredniego – do momentu zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania lub do czasu przedawnienia roszczeń/istnienia prawnie uzasadnionego interesu Administratora;
d) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – w przypadku wyrażenia stosownej zgody w celu przesyłania informacji handlowych i promowania usług własnych – do momentu wycofania wyrażonej zgody;
2) Kontrahentów będących osobami fizycznymi:
a) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – w celu zawarcia i realizacji wiążących Administratora umów – przez czas obowiązywania umowy;
b) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – w celu realizacji ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z obowiązującego prawa, w tym w szczególności obowiązków wynikających z prawa podatkowego – do czasu zrealizowania lub wygaśnięcia obowiązków;
c) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w tym w szczególności w celu dochodzenia, ustalania i obrony roszczeń, w celach archiwalnych i statystycznych oraz w celu stosowania marketingu bezpośredniego – do momentu zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania lub do czasu przedawnienia roszczeń/istnienia prawnie uzasadnionego interesu Administratora;
d) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – w przypadku wyrażenia stosownej zgody w celu przesyłania informacji handlowych i promowania usług własnych – do momentu wycofania wyrażonej zgody;
3) osób przebywających w siedzibie Administratora – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – w postaci wizerunku rejestrowanego przez system monitoringu wizyjnego – w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na terenie siedziby Administratora i ochrony mienia oraz zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Administratora na szkodę – przez okres przechowywania nagrań z systemu monitoringu wizyjnego, nie dłużej niż 3 miesiące od zarejestrowanego zdarzenia.
4. Przysługuje Państwu, w zakresie wynikającym z RODO:
a) prawo dostępu do treści swoich danych- zgodnie z art. 15 RODO,
b) prawo do sprostowania swoich danych – zgodnie z art. 16 RODO,
c) prawo do usunięcia danych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”) – zgodnie z art. 17 RODO,
d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych – zgodnie z art. 18 RODO,
e) prawo do przenoszenia danych – zgodnie z art. 20 RODO,
f) prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie wyrażonej zgody przed jej cofnięciem) – zgodnie z art. 7 ust. 3 RODO
5. Przysługuje Państwu również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
6. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych przez Małkowski-Martech narusza przepisy RODO, ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000 z późniejszymi zmianami) oraz wszelkich innych regulacji krajowych służących stosowaniu RODO.
7. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane następującym odbiorcom:
a) podmioty z grupy ASSA ABLOY AB z siedzibą w Sztokholmie (Szwecja), w tym Assa Abloy Opening Solutions Poland S.A. z siedzibą przy ul. Magazynowej 4, 64-100 Leszno.
b) inne podmioty współpracujące z Małkowski-Martech przy realizacji celów przetwarzania, o których mowa w ust. 3 ( w tym dostawcy usług informatycznych, podmioty współpracujące z Administratorem w zakresie świadczenia usług sprzedaży produktów).
8. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane przez Administratora na zasadach zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
9. Administrator nie będzie przekazywać Państwa danych osobowych do państw trzecich (poza Unię Europejską lub Europejski Obszar Gospodarczy) lub do organizacji międzynarodowych.
10. Dane osobowe podawane są przez Państwa dobrowolnie, jednak ich podanie jest wymogiem koniecznym dla realizacji celów przetwarzania określonych w ust. 3.

VI. Profilowanie

1. Serwis www.malkowski.pl , w przypadku wyrażenia przez Państwa stosownej zgody, przetwarza Państwa dane osobowe wykorzystując profilowanie. Jest to jedna z form zautomatyzowanego przetwarzania danych, której celem jest dostosowanie kierowanych do Państwa za pośrednictwem serwisu treści do indywidualnych preferencji.
2. Zgodę na profilowanie wyrażają Państwo przy zapisie do newslettera. W przypadku jej wyrażenia algorytmy zbierają informacje, w oparciu o które odbywa się profilowanie: informacje podawane przez Państwa w formularzach umieszczonych w serwisie oraz zawarte w plikach cookies zapisywanych w Państwa urządzeniu. Informacje, jakie mogą znajdować się w plikach cookies, wykorzystywane do profilowania, to: identyfikator użytkownika, identyfikator sesji, identyfikator serwera, informacja o czasie spędzanym na danej stronie serwisu.
3. Wyniki profilowania (np. w postaci rekomendacji produktów) będą Państwu wyświetlane, na podstawie zebranych wcześniej informacji w plikach cookies, w tym także przed rejestracją do newslettera. Korelacja danych z plików cookies z danymi osobowymi podawanymi przez Państwa na formularzach w serwisie rozpoczyna się po zapisaniu do newslettera i wyrażeniu zgody na profilowanie.

VII. Dane kontaktowe

1. Dane teleadresowe Małkowski-Martech: Czołowo, ul. Leśna 57, Kórnik (62-035); telefon: +48 61 222 75 00/+48 61 222 75 01; e-mail: biuro@malkowski.pl
2. Zapytania ofertowe: telefon: +48 511 414 414; e-mail: handel@malkowski.pl
3. Informacja techniczna: telefon: 511 415 415/+48 61 22 27 542/+48 61 22 27 543/+48 22 27 545; e-mail: technika@malkowski.pl

Potrzebujesz pomocy?

Skorzystaj z porady
naszego doradcy!

Nasi specjaliści pomogą Ci dobrać najlepsze rozwiązanie dla twojej
inwestycji