Rodzaje zabezpieczeń przeciwpożarowych

Data dodania: 16.05.2022

Autor: administrator_1

Ogień to niebezpieczny żywioł, z którym wiążą się często ogromne straty. Jest też zagrożeniem dla życia i zdrowia osób znajdujących się w pobliżu. Obecnie na rynku dostępnych jest wiele zabezpieczeń do zatrzymania rozprzestrzeniania się ognia. Warto zainwestować w zabezpieczenie przeciwpożarowe, aby czuć się bezpiecznie w domu lub miejscu pracy. Można je podzielić na zabezpieczenia przeciwpożarowe czynne i zabezpieczenia przeciwpożarowe bierne.

Zabezpieczenia czynne

Mają one znaczny wpływ na ograniczanie rozprzestrzenienia się pożaru i jego negatywnych skutków. Zalicza się do nich:
• instalacje sygnalizacji pożaru ISP,
• stałe urządzenia gaśnicze SUG,
• urządzenia zraszaczowe,
• systemy hydrantowe,
• systemy odprowadzania dymu i ciepła.
Zabezpieczenia te są w stanie wykryć pożar w początkowej fazie, dzięki wielu wbudowanym czujnikom. Ostrzegają o wystąpieniu zagrożenia i same rozpoczną gaszenie. Uniemożliwią dalszy rozwój ognia. Czynne zabezpieczenia przeciwpożarowe potrzebują pewnego rodzaju wyzwalacza, który pobudzi je do działania.

Zabezpieczenia bierne

Ten rodzaj zabezpieczenia przeciwpożarowego także stanowi ważny element całej instalacji. Jeśli inne urządzenia zawiodą będą w stanie spowolnić lub zatrzymać dalsze rozprzestrzenienie się ognia. Zalicza się do nich wiele ognioodpornych materiałów budowlanych, które opóźnią rozwój pożaru i chronić będą łatwopalne substancje. Ognioodporne ściany, podłogi lub drzwi dzielą budynek na części. Zabezpieczenia te powstrzymują dalszy rozwój ognia i przedostanie się do innych sektorów nieruchomości.

Bierne zabezpieczenia przeciwpożarowe nie wymagają wyzwalacza, tak jak w przypadku czynnych. Tworzą skuteczną barierę bez wymagania działania czynnika zewnętrznego. Z tego powodu nie warto rezygnować z pasywnych zabezpieczeń przeciwpożarowych. Wyjątkiem są materiały pęczniejące, które potrzebują działania ciepła, aby powiększyć swoją objętość i stworzyć barierę.

Wyróżnia się cztery obszary biernych zabezpieczeń przeciwpożarowych:
• zabezpieczenie podstawowych elementów konstrukcyjnych w postaci impregnacji przeciwogniowej, czy zaprawy ochronnej;
• stworzenie sektorów przy wykorzystaniu ognioodpornych ścian, ognioodpornych podłóg i ognioodpornych sufitów – ograniczają rozprzestrzenienie się ognia oraz umożliwiają bezpieczne opuszczenie budynku;
• odpowiednie drogi ewakuacyjne z oknami, drzwiami i bramami przeciwpożarowymi są skuteczną barierą dla ognia – umożliwiają ucieczkę i eskalację pożaru;
materiały ochronne, które ograniczą rozwój ognia i przebicie się przez bariery przeciwpożarowe.

Do biernych zabezpieczeń przeciwpożarowych, dostępnych w ofercie Małkowski-Martech S.A., można zaliczyć:
• bramy kurtynowe,
• bramy przesuwane,
• bramy rozsuwane
• bramy opuszczane,
• bramy rozwierane,
• kurtyny dymowe,
• kurtyny okienne,
• drzwi wahadłowe,
• zamknięcia systemów transportowych.

Każde z tych zabezpieczeń oddziela strefy pożarowe zgodnie z obowiązującymi przepisami, wewnątrz i na zewnątrz budynku oraz na drogach systemów transportowych.

Zobacz inne wpisy

Potrzebujesz pomocy?

Skorzystaj z porady
naszego doradcy!

Nasi specjaliści pomogą Ci dobrać najlepsze rozwiązanie dla twojej
inwestycji