POLITYKA DYWIDENDOWA

Polityka dywidendowa

Priorytetowym celem Zarządu Małkowski-Martech S.A. jest podniesienie wartości spółki poprzez wzrost sprzedaży i zysku, co w konsekwencji powoduje wzrost kursu akcji firmy i pomnożenie stopy zwrotu z posiadanych akcji w rezultacie realizacji założonej polityki dywidendy.

Na rekomendację Zarządu odnośnie wypłaty dywidendy wpływ ma aktualna sytuacja finansowa Spółki, ze szczególnym uwzględnieniem: wysokości osiągniętego zysku netto, planowanych nakładów inwestycyjnych, a także realizowanych projektów oraz zobowiązań. Wszystkie te elementy, uwzględniające dodatkowo perspektywy rozwojowe firmy w bieżącym czasie rozliczeniowym, podlegają corocznej analizie Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki, która opiniuje rekomendację Zarządu dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy odnośnie wypłaty dywidendy.

W latach 2012-2019 Małkowski-Martech S.A. nie realizowała wypłaty dywidendy.

7 lipca 2020 r. została wypłacona dywidenda za rok 2019, w wysokości 8 gr na akcję.

7 lipca 2021 r. została wypłacona dywidenda za rok 2020, w wysokości 14 gr na akcję.

Potrzebujesz pomocy?

Skorzystaj z porady
naszego doradcy!

Nasi specjaliści pomogą Ci dobrać najlepsze rozwiązanie dla twojej
inwestycji